Prinsjesdag en begroting voor 2016 vanuit subsidie-oogpunt

Uit de Miljoenennota spreekt voor volgend jaar optimisme, omdat de economie sterker groeit dan verwacht. Daardoor hoeft er minder bezuinigd te worden dan in voorgaande jaren.

 
Het belangrijkste subsidie- en fiscale nieuws uit de Miljoenennota:
 
 
Nieuwe percentages samengevoegde WBSO en RDA
Minister Kamp (Economische Zaken) wil op 1 januari 2016 de nieuwe S&O-regeling in werking laten treden. In deze geïntegreerde regeling worden de bestaande regelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd. De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle R&D-kosten: loonkosten, overige kosten en uitgaven

Er gelden twee schijven met een verschillend voordeelpercentage (32% en 16%). De grens tussen de eerste en de tweede schijf ligt bij € 350.000 (€ 250.000 in 2015). Daarnaast blijft er een verhoogd starterspercentage van de eerste schijf: 40%. Tot slot vervalt het huidige plafond in de S&O-afdrachtvermindering. Hierdoor is er voortaan geen maximum meer voor de in aanmerking te nemen afdrachtvermindering. Het totale budget voor de nieuwe regeling komt in 2016 uit op € 1.143 miljard.

Begroting 2016: budgetten EIA, MIA, VAMIL voor 2016
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid om een bepaald percentage van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

De Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven.

De budgetten voor 2016 bedragen
* Voor de energie-investeringsaftrek (EIA) € 101 miljoen;
* Voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) € 97 miljoen;
* Voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) € 40 miljoen.

Ruim € 35 miljoen voor MIT in 2016
Het doel van de MIT-regeling is om innovatie (over regiogrenzen heen) te stimuleren bij het midden- en kleinbedrijf dat actief is in een van de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve  industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water. Dit gebeurd door het subsidiëren van verschillende instrumenten die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van innovatieve ideeën.

De MIT-regeling bleek in 2015 een groot succes. Het budget van instrumenten waarbij het principe “first come, first serve” gold, was binnen no-time uitgeput door een overvloed aan projectaanvragen. Ook in 2016 blijft de overheid investeren in technologie, ontwikkeling en innovatie via de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Vanuit Economische Zaken wordt er in 2016 een budget van € 35,5 miljoen beschikbaar gesteld, het is nog niet bekend met welk bedrag de provincies dit gaan aanvullen.

IPC ook in 2016 opengesteld
Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende MKB-bedrijven in
dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

De IPC-regeling  wordt ook in 2016 met een budget van € 3 miljoen opengesteld.

Neem contact op met ASBR Subsidium
Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van bovenstaande regelingen voor uw organisatie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.