Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Per 3 januari is de Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg geopend. Deze subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan studenten/leerlingen die een MBO-opleiding in de derde leerweg volgen.

De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700,- per praktijkleerplaats. Dit bedrag is voor maximaal  40 weken begeleiding. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.

Voor een deelnemer geldt dat alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden in aanmerking komt voor deze subsidie.

Praktijkleren in de derde leerweg is binnen het MBO een aparte richting en verschilt van de twee andere leerwegen, de BBL en de BOL. De opleiding bestaat uit een korte bijscholing of omscholing en is gericht op het behalen van een praktijkverklaring of certificaat. Verder liggen de onderwijstijden niet vast, zit er verschil in studieduur en zijn de regels voor bijvoorbeeld deelopleidingen net iets soepeler.

Voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie zijn onder andere:

 • Het leerbedrijf biedt praktijkbegeleiding aan een student van een MBO-opleiding in de derde leerweg (overig onderwijs (OVO) of overige opleidingen deeltijd (ODT).
 • De student is een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.
 • Uw bedrijf of organisatie staat geregistreerd als erkend leerbedrijf
 • Er is een praktijkovereenkomst opgesteld ondertekend door het bedrijf, de onderwijsinstelling en de student.
 • Alleen de eerste 40 weken vanaf de startdatum van de beroepspraktijkvorming, zoals vermeld in de praktijkovereenkomst, komen in aanmerking voor subsidie. De opleiding mag wel langer duren, maar voor de weken na de eerste 40 aaneengesloten weken van de beroepspraktijkvorming ontvangt u geen subsidie.
 • U beschikt over een aanwezigheidsadministratie voor de student bij de beroepspraktijkvorming.
 • U beschikt over een administratie waaruit blijkt dat uw erkende leerbedrijf de student in het kader van de beroepspraktijkvorming heeft begeleid.
 • De opleiding is gestart in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Aanvragen
Er zijn 5 aanvraagrondes:

 • van 3 januari 2022, 9:00 uur, tot en met 31 januari 2022, 17:00 uur
 • van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur
 • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
 • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
 • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur

U vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Interesse?

Heeft u werknemers die mogelijk onder deze regeling vallen?  Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.