Overheid stelt in 2021 door corona ook extra WBSO budget beschikbaar

Tijdens Prinsjesdag is er traditioneel weer meer bekend geworden over de WBSO regeling voor volgend kalenderjaar, 2021 dus. Het Belastingplan 2021 bevat met name aanvullende stimulansen in verband met de coronacrisis. Dit om ervoor te zorgen dat bedrijven blijven investeren in R&D. Het kabinet heeft besloten om hiervoor extra budget beschikbaar te maken. Dit heeft tot gevolg dat het tarief in de eerste schijf verhoogt wordt van 32% naar maar liefst 40% en het starterstarief  van 40% naar 50%.

Net als voorgaande jaren zal er in 2021 ook WBSO aangevraagd kunnen worden als subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk en Technisch Wetenschappelijk onderzoek. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten en kosten en uitgaven in het kader van technisch wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Het totale budget dat beschikbaar komt zal € 1438 miljoen zijn. Dit is € 157 meer ten opzichte van de € 1281 miljoen in 2020. De voordeelpercentages zien er als volgt uit:

  • Tarief eerste schijf – 40% (was 30%)
  • Tarief eerste schijf starters – 50% (was 40%)
  • Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten
  • Tarief tweede schijf – 16% ( ongewijzigd)

De zelfstandigenaftrek geldt voor zelfstandigen die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken. Startende zelfstandigen hebben zelfs nog recht op een extra aftrek. De bedragen hiervoor worden in december 2021 bekend gemaakt.

Bedrijven kunnen in de WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen welke in zijn geheel via de loonheffing kan worden verrekend.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Keuze forfait of werkelijke kosten en uitgaven
Naast loonkosten kunnen ook de te maken kosten en uitgaven die direct aan de S&O-projecten zijn toe te rekenen voor subsidie in aanmerking komen. M.b.t. de kosten en uitgaven, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren. Als u kosten en uitgaven opvoert dan geldt hierbij hetzelfde percentage als bij de loonkosten.

Wilt u beginnen met een R&D project? Dan moet u op tijd een aanvraag indienen. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2021 formeel onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het Belastingplan 2021 door de Tweede Kamer.