Opnieuw subsidie op investeringen door jonge landbouwers!

Binnenkort gaat de subsidieregeling op investeringen door zogenaamde jonge landbouwers, met een leeftijd tot en met 40 jaar, weer open! Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 (mits het budget zo lang toereikend is) kunnen er aanvragen worden ingediend. Met de regeling worden jonge landbouwers gestimuleerd om duurzaam te investeren in hun bedrijf.

Duurzame impuls door investeringen

De regeling stimuleert de aanschaf van moderne installaties. Met deze installaties kunnen jonge landbouwers een duurzame impuls geven aan de bedrijfsvoering. De investering moet wel voorkomen op de lijst van investeringscategorieën. Neem contact met ons op om deze check te laten plaatsvinden.

Belangrijkste voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager van de subsidie is bij het indienen van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar. De datum van indienen wordt gezien als peildatum. Bent u op die dag 40 jaar, dan voldoet u aan het leeftijdscriterium voor deze subsidie.
  • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U heeft zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf
  • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd. Dit wordt gecontroleerd.
  • Er wordt op vakbekwaamheid van de aanvrager getoetst. Dit houdt in dat u een erkende landbouwkundige opleiding of een hieraan gelijkwaardige opleiding heeft afgerond óf u kunt aantonen over ten minste 3 jaar werkervaring op een landbouwbedrijf te beschikken.

Maximaal € 20.000 subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum verbonden aan de subsidiabele kosten. Er is wel een maximum subsidiebedrag van € 20.000. Het minimumsubsidiebedrag bedraagt € 10.000. Er kan voor maximaal 3 investeringen subsidie aangevraagd worden waarbij er bij meer dan 1 investering geen minimum is aan de subsidiabele kosten per investering. Per provincie is het subsidieplafond verschillend.
Per provincie zijn de volgende bedragen vastgesteld:

  • Provincie Groningen: € 410.000
  • Provincie Friesland: € 1.500.000
  • Provincie Drenthe: € 650.000
  • Provincie Overijssel: € 1.000.000

Interesse en/of deskundig advies over details?
Wil u meer informatie en / of wilt u weten welke investeringen allemaal in aanmerking komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.