Ook subsidie Corona maatregelen voor toerisme en horeca in Friesland

Vanaf maandag 13 juli 2020 opent de Provincie Friesland de ”Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân”. Via deze regeling kunnen Friese ondernemers uit de horeca en toerisme sector in Friesland een subsidie aanvragen voor het coronaproof maken van haar faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van 1,5 meter- maatregelen in verband met de coronacrisis. De provincie Friesland heeft hiervoor ruim € 900.00,- beschikbaar gesteld. De regeling sluit op 31 december 2020.

Subsidie

Ondernemers in de genoemde sectoren kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 1.500,- per aanvraag.  Kosten die subsidiabel gesteld kunnen worden zijn kosten voor materiaal en werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen.

Voorwaarden

  • De kosten zijn gemaakt na 6 mei 2020
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal €1.000,- bedragen (dus minimaal € 2.000,- aan kosten)
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
  • Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend
  • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.