Ook in 2021 is er weer een LEADER subsidie voor ondernemers in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe

Vanaf 10 mei kunnen ondernemers in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe weer subsidie aanvragen voor een project dat de leefbaarheid en de (vrijetijds)economie op het platteland versterkt. De regeling kent twee gebieden: Leader Zuidwest Drenthe is actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, De Wolden en Westerveld. Leader Zuidoost Drenthe bestrijkt het gebied van de gemeente Coevorden, de gemeente Borger-Odoorn, de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa en Hunze.

Leader Zuidwest-Drenthe
Deze regeling richt zich op het versterken van de economie en daarmee de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus hierbij ligt op de vrijetijdseconomie, wat zich toespitst op twee thema’s: Be good en Tell it. Bij het thema Be good ligt de focus op kwaliteitsverbetering waarvoor een subsidiepercentage van 40% geldt met een maximum subsidiebedrag van € 100.000,-. Voor het deelprogramma Tell it, dat zich richt op de focus en promotie van Zuidwest-Drenthe, geldt een subsidiepercentage van maar liefst 75% met ook een maximum subsidiebedrag van € 100.000,-. Het project wordt o.a. beoordeeld op de volgende criteria:

 • Bijdrage aan de lokale economie;
 • Behoud werkgelegenheid;
 • Verbetering voorzieningenniveau;
 • Bevorderen stad-platteland relatie.

Belangrijke voorwaarden zijn dat:

 • Bij de programmalijn ‘Be Good’ van de LOS Zuidwest-Drenthe de subsidiabele projectkosten minimaal €125.000 dienen te bedragen;
 • Bij de programmalijn ‘Tell it’ van de LOS Zuidwest-Drenthe de subsidiabele projectkosten minimaal €62.500 dienen te bedragen.

Leader Zuidoost-Drenthe
Deze regeling richt zich naast het versterken van de lokale samenwerking, de toeristische sector, (innovatie in) het MKB en de woon- en leefomgeving ook op het optimaliseren van de (digitale) bereikbaarheid. De subsidie betreft 60% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidiebedrag van € 150.000,-. Speerpunten van de regeling zijn:

 • Versterken van de lokale samenwerking;
 • Versterken van de toeristische sector;
 • Versterken van het MKB;
 • Verbeteren woon- en leefomgeving;
 • Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid;
 • Bevorderen stad-platteland relatie.

Belangrijke voorwaarden zijn dat:

 • De subsidiabele kosten van het project bij een score van 80 punten of meer minimaal € 50.000,- bedragen;
 • De subsidiabele kosten van het project bij een score van 79 punten en minder minimaal € 75.000,- bedragen.

De subsidiabele kosten zijn in beide regio’s divers van aard. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen gebouwen of verbouw, duurzame bedrijfsuitrusting, loonkosten, advieskosten en kosten van promotie. Voor beide regio’s geldt dat aanvragen worden beoordeeld op vastgestelde criteria en een bijbehorende puntentelling.  Het is dus van belang dat de kwaliteit van het project(plan) hoog is.

Interesse? Bent u benieuwd of uw kosten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.

 

beeld-leader-zuidwest-drenthe

LEADER Zuidoost-Drenthe