Ook in 2020 gaat de Subsidieregeling Praktijkleren weer open!

Ondanks de huidige corona crisis, gaat ook dit jaar de Subsidieregeling Praktijkleren weer open. Misschien wel belangrijker dan ooit; de regeling is namelijk bedoeld om werkgevers extra te motiveren en stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De regeling is dit jaar vanaf 1 juli weer beschikbaar. Dit was eerste 2 juni, maar is opgeschoven in verband met een extra voorschotronde in juni. De regeling biedt een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

De regeling is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De subsidieplafonds voor 2020 per onderwijsniveau zijn nog niet bekend. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.700,-.

De subsidieplafonds van 2019 zijn enigszins richtinggevend voor de nieuwe periode. Deze waren:

  • HBO € 3,1 miljoen
  • Promovendi en toio’s € 2,8 miljoen
  • VMBO richting VSO, PRO en Entree VMBO € 1,3 miljoen
  • MBO was € 196,8 miljoen

Zodra de subsidieplafonds voor 2020 exact bekend zijn, zullen wij dat via dit nieuwsbericht vermelden.

Omgang aanvragen Praktijkleren in relatie tot corona crisis

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid een aantal verlichtende maatregelen genomen:

  1. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020 brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.
  2. Vanaf begin juni bestaat er de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen voor de praktijkleerplaatsen in het MBO (niet voor de andere richtingen). Het doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. Het voorschot kan aangevraagd worden voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot en met 31 maart 2020. Als er een voorschot wordt aangevraagd, bent u verplicht uiterlijk 16 september 17:00 een definitieve aanvraag in te dienen.

De reguliere aanvragen voor het huidige schooljaar, 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020, kunnen worden ingediend van 1 juli 2020 9:00 uur tot en met 16 september 2020 17:00 uur.

Interesse en/of deskundig advies?

Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.