Ook de provincie Drenthe stelt 2 ton beschikbaar voor stageplaatsen

Na het succes van de subsidieregeling voor stageplaatsen in Groningen, heeft de provincie Drenthe ook een subsidieregeling opengesteld voor het aanbieden van stageplaatsen of leerwerkplekken in de provincie Drenthe. Ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor mbo-studenten van zowel een BOL- als een BBL-opleiding. Voor het aanbieden van een leerwerkplek aan een BBL’er kan een subsidiebedrag van €2.500,- ontvangen worden. Voor het aanbieden van stageplaats aan een BOL’er kan een subsidiebedrag van €1.250,- ontvangen worden. Er is een budget van €200.000,- beschikbaar gesteld voor deze regeling.

De Subsidieregeling stageplaats of leerwerkplek provincie Drenthe heeft tot doel meer stageplaatsen en leerwerkplekken te creëren voor studenten van het mbo, die een BBL- of BOL-opleiding volgen en die mede door de coronacrisis geen stageplaats of leerwerkplek kunnen vinden en daardoor hun opleiding niet af kunnen maken. Daarnaast dient de student woonachtig te zijn in Drenthe. Afhankelijk van de opleiding van de student kan per aanvraag €1.250 (BOL’er) of €2.500 (BBL’er) subsidie worden verkregen.

Een aantal voorwaarden:

  • De BBL’er en BOL’er moeten woonachtig zijn in Drenthe;
  • Bij een leerwerkplek volgt uit de werkgeversovereenkomst dat de BBL’er voor minimaal 24 uur per week in dienst treedt bij de werkgever gedurende de praktijkperiode die is bepaald door de onderwijsinstelling;
  • De BOL’er volgt onderwijs en de stage dient te worden gelopen bij een erkend leerbedrijf voor de duur van de stageperiode die is bepaald door de onderwijsinstelling en waarvoor een stageovereenkomst wordt opgesteld;
  • De start van de leerwerkplek of stageplaats mag niet zijn aangevangen voor de datum van indiening van een subsidieaanvraag;

Aanvullend dient er bij een BBL’er sprake te zijn van één van de volgende situaties:

  • De BBL’er is werkzoekende om vervolgens daarna een opleiding te kunnen volgen;
  • De BBL’er is bij een GOA (Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit) in dienst, maar wordt met ontslag bedreigd omdat er geen BBL-leerbaan meer beschikbaar is;
  • De BBL’er is in dienst bij een bedrijf en wordt aantoonbaar met ontslag bedreigd, hetgeen de BBL’er niet valt te verwijten;
  • De BBL’er staat als niet werkende werkzoekende ingeschreven bij het UWV en zoekt een leerbaan;
  • De BBL’er heeft studievertraging opgelopen of dreigt deze op te lopen door externe factoren.

Voor de BOL’er geldt daarnaast dan hij/zij studievertraging heeft opgelopen of dreigt deze op te lopen door externe factoren.

Interesse en deskundig advies nodig?
Interesse? Reageer dan snel! Met de intrede van Covid-19 is het subsidielandschap sterk veranderd en zijn budgetten sneller uitgeput dan ooit tevoren. Neem vandaar snel contact op met ons om uw plannen te spiegelen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem bij vragen contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan hier direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.