Ontwikkeling sofware voor MKB’ers nu extra toegankelijk en interessant binnen VIA 2019 regeling

In tijden van verdergaande digitalisering, zien we vanuit ASBR Subsidium een grote toename van het aantal klanten die zich bezig houden met de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe activiteit, waarbij software leidend is. Als ook u bezig gaat met software ontwikkeling, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. De mogelijkheden zijn onlangs zelfs ruimer geworden.

Sinds halverwege dit jaar bestaat er zelfs een separate VIA regeling voor softwareontwikkeling. Deze regeling biedt nog meer mogelijkheden om de ontwikkeling van nieuwe programmatuur voor subsidie in aanmerking te laten komen.

De VIA 2019 softwareontwikkeling is gericht op MKB bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe en biedt mogelijkheden voor:

  • De ontwikkeling van een softwarematig product of dienst. Het is mogelijk het product of dienst te ontwikkelen tot het stadium waarin het gebruikt kan worden door eindgebruikers;
  • Proof of concept sofware: de ontwikkeling van een digitale code die nodig is om het nog niet eerder bewezen werkingsprincipe van de innovatie aan te tonen.

Het moet gaan om een product of dienst die de aanvrager wil gaan vermarkten. Ofwel projecten gericht op de digitalisering/optimalisering van eigen processen komen niet voor subsidie in aanmerking. Ook zijn activiteiten die gericht zijn op het uitbreiden van een bestaand product of dienst of toezien op het finetunen en gebruiksvriendelijker maken van het product of de dienst, uitgesloten.

De subsidiabele kosten bestaan de kosten van een onafhankelijke deskundige, de loonkosten van werknemers en eigen arbeid. Alleen uren zijn subsidiabel; huur apparatuur of materiaalkosten zijn niet subsidiabel.

Het subsidiepercentage bedraagt 35%. Een ondernemer kan maximaal € 50.000,- subsidie krijgen en maximaal twee keer subsidie aanvragen. Een samenwerking met een andere onderneming is binnen dit onderdeel niet mogelijk.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2019 of totdat het budget is vergeven.

Benieuwd geworden of vragen?

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.