Archives for Nieuws

Nieuw budget voor het Impulsloket

Voor 2022 is er maar liefst € 1.080.000,- aan nieuw budget beschikbaar gesteld voor het Impulsloket. Hiervan is € 930.000,- bestemd voor stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk met uitzondering van energiecoöperaties
Lees verder