Nieuwe SDE++ regeling vanaf 24 november aanstaande geopend!

De opvolger van de SDE+ regeling gaat eind deze maand open! De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) heeft als doel bedrijven en (non) profit instellingen te ondersteunen bij de grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en technieken die de uitstoot van broeikasgas (CO2) verminderen. Ook deze ronde komen projecten op het gebied van zonnepanelen of windmolens weer in aanmerking voor subsidie. De regeling is onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën:

  1. Hernieuwbare elektriciteit;
  2. Hernieuwbare warmte (WKK);
  3. Hernieuwbaar gas;
  4. CO2-arme warmte;
  5. CO2-arme productie.

Per hoofdcategorie zijn een aantal subcategorieën (of: technieken) geformuleerd. Elke categorie heeft een eigen uitwerking met verschillende voorwaarden. De populaire categorieën Zon en Wind, zoals we die kennen van de voorgaande regeling SDE+, zijn ook opgenomen in deze regeling als subcategorie.

Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd: het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het ‘basisbedrag’) en de mogelijke opbrengsten (het ‘correctiebedrag’). In geval van de categorieën Zon en Wind houdt dit concreet in dat u een aantal cent per opgewekte Kwh gesubsidieerd krijgt, 15 jaar lang. De hoogte hangt af van uw situatie én moment van indienen. De regeling kent namelijk een gefaseerde openstelling, waarbij u invloed heeft op het moment van indienen door minder subsidie aan te vragen.

Heeft u plannen om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolen(s) of een andere techniek en zijn deze plannen concreet? Dan is het slim om contact met ons op te nemen. Ook als de productie-installatie al wel is gerealiseerd, maar nog niet is aangesloten.

Interesse?

Bent u benieuwd of in aanmerking komt voor de SDE++? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.