Nieuwe openstelling LEADER Oost-Groningen, 4 subsidierondes tot begin 2022

Vanuit LEADER Oost-Groningen, een subsidieprogramma dat al een aantal jaren actief is, is er wederom budget beschikbaar gesteld voor in totaal 4 nieuwe aanvraagperiodes. De nieuwe budgetperiode geldt vanaf 11 mei 2021 en heeft 4 sluitingsdatums: 18 mei 2021, 31 augustus 2021, 2 november 2021 en 24 februari 2022. Er zijn twee varianten; de nationale variant kent een maximale subsidie van € 25.000,- subsidie, de Europese variant een maximum van € 100.000,-. ASBR Subsidium heeft met beide subsidieregelingen ruime ervaring en een hoog succesratio, dus schroom niet om contact op te nemen. 

Meer samenwerking in de regio door LEADER
LEADER is een Europees subsidieprogramma gericht op samenwerking in de regio. Het programma richt zich met name op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is gekozen om LEADER in te zetten op de domeinen economie, leefbaarheid en toerisme. Samen met de bewoners en bedrijven uit de gebieden, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Oost-Groningen zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Kansen benutten
LEADER Oost-Groningen wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven (MKB en agrarische sector) en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft. Economische initiatieven en projecten, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, kunnen vanuit het programma worden ondersteund. Aanvragen kunnen worden ingediend voor zowel individuele projecten als samenwerkingsprojecten.

Het gebied
LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, voormalig gemeente Menterwolde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde (voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde).

LEADER stimuleert projecten waarbij het met name gaat om o.a.:

  • Vernieuwende of innovatieve bedrijfsactiviteiten;
  • Start van nieuwe bedrijfsactiviteiten;
  • Vestiging van buiten de regio naar Oost-Groningen;
  • Herbestemming cultureel erfgoed;
  • Investeringsprojecten in nieuwe activiteiten;
  • Onderzoek naar haalbaarheid.

Subsidiabele kosten
Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor investeringskosten, saneringskosten en verbouwingskosten alsmede advieskosten. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van, afhankelijk van het soort project, € 25.000,- of € 100.000,-. Per ronde is er voor de Leader Nationaal € 125.000,- beschikbaar (5 x € 25.000,-) en voor de Leader Europees € 400.000,- (4 x € 100.000,-).

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Het LEADER programma is een goede kans voor bedrijven en instellingen in Oost-Groningen om subsidie te krijgen bij vernieuwing en investeringen in de meest brede zin van het woord. Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.