Nieuwe subsidie voor innovatieve projecten in Fryslân!

Heb jij een innovatief idee dat je wilt door ontwikkelen tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst en levert het een bijdrage aan één of meerdere van de transities in Fryslân? Dan kun je vanaf 28 juni 2021 subsidie aanvragen! Je kunt subsidie aanvragen voor eigen uren, advieskosten van derden én materiaal- en investeringskosten. 

De subsidie en de transities
De Subsidieregeling ‘Nieuwe economie challenge Fryslân 2021’ is één van de instrumenten die de provincie Fryslân aanbiedt vanuit het tweede corona herstelpakket ‘no en moarn’. Ze zijn hiermee op zoek naar innovatieve ideeën die bijdragen aan één van de volgende transities: 

  • Van een lineaire naar een circulaire economie 
  • Van fossiele naar hernieuwbare energie 
  • Van zorg naar gezondheid: samen naar meer gezonde jaren 

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximumbedrag van € 10.000 exclusief BTW per aanvraag. 

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden zijn: 

  • De gesubsidieerde activiteiten dienen binnen een jaar na beschikking gerealiseerd te zijn; 
  • Kosten voor de inzet van eigen uren mogen tot een maximum van 50% van de totale subsidiabele kosten. Er moet dus naast de inzet van eigen uren voor ten minste 50% aan andere kosten, zijnde advieskosten van derden en materiaalkosten, zijn; 
  • Er mogen geen verplichtingen zijn aangegaan voor het indienen van de aanvraag; 
  • Het te verstrekken subsidiebedrag moet minimaal € 2.500,- bedragen; 
  • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met een vestiging in Fryslân. 

Interesse?
Bent u benieuwd of uw innovatieve project in aanmerking kan komen voor subsidie? Reageer dan nu zodat we daar samen naar kunnen kijken! Andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.