NIEUW – Wederom € 500.000,- extra voor innoverend MKB in Noord-Groningen

De Economic Board Groningen (EBG) heeft opnieuw € 500.000,- extra beschikbaar gesteld voor het stimuleren van innovatie in Noord-Groningen. U kunt per aanvraag maximaal € 75.000,- subsidie krijgen voor onder andere de ontwikkeling van producten of diensten die uw marktpositie verstevigen. Het EBG beoogt stimulering van groei van duurzame werkgelegenheid en intensivering van bedrijfsmatige activiteiten. Zij lijkt met de regeling de spijker op zijn kop te slaan. Het is namelijk niet de eerste keer dat zij extra budget toekent aan de regeling. Een mooie kans voor innovatieve ondernemers, maar wees er snel bij.

Nieuwe openstelling verwacht per 8 januari 2018

Naar verwachting is het mogelijk al vanaf 8 januari 2018 gebruik te maken van het extra budget van de EBG innovatieregelinG. Er worden geen grote wijzigingen in voorwaarden van de regeling verwacht. De lopende EBG regeling gaat vroegtijdig sluiten in verband met overtekening van het subsidiebudget. Indienen was mogelijk tot 31 december, maar het loket sluit nu op 18 december 2017.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of procedés, die kunnen bijdragen aan de marktpositie van bedrijven. Op die manier draagt het EBG bij aan de groei van duurzame werkgelegenheid, bedrijvigheid en zogenaamd “bruto regionaal product in het aardbevingsgebied”.

Wie komen er in aanmerking?

MKB-bedrijven die gevestigd zijn in de volgende negen gemeenten voor de gemeentelijke herindeling: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Welke werkzaamheden?

De volgende kosten komen in aanmerking voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of ontwikkelingsproject:

  • Personeelskosten (vast uurtarief van € 60,-);
  • Externe huurkosten (faciliteiten, apparatuur en uitrusting);
  • Externe kosten (contractonderzoek, deskundigheid, kennis en octrooien die worden gekocht);
  • Materiaal.

Het project moet afgerond worden binnen 12 maanden na subsidieverlening.

Hoeveel bijdrage is er mogelijk?

De maximale bijdrage bedraagt € 50.000,- met een subsidiepercentage van 50% van de in aanmerking komende kosten. Dit maximumbedrag kan worden verhoogd met € 25.000 indien gebruik gemaakt wordt van een proeftuinfaciliteit.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen deze derde EBG regeling en bent uw gevestigd in één van de genoemde gemeenten? Reageer dan snel! Wij realiseerden al verscheidene positieve beschikkingen voor andere relaties. Misschien zijn we binnenkort ook u slagvaardig van dienst. Interesse? Neem contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.

Bron: Economic Board Groningen