Nationale variant subsidieregeling LEADER projecten Oost-Groningen 2023-2027 gepubliceerd!

Gepubliceerd op 29 augustus 2023

Nationale variant subsidieregeling LEADER projecten Oost-Groningen 2023-2027 gepubliceerd!

De nationale variant van de LEADER regeling is gepubliceerd. Doel van deze regeling is het ondersteunen van initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit Oost-Groningen ter versterking van de economie, de leefbaarheid en het toerisme. Het gebied waarop de regeling betrekking heeft, omvat de gemeenten Midden-Groningen (Hoogezand, Sappemeer, Muntendam, Zuidbroek, Harkstede, Siddeburen, Slochteren, Noordbroek, Kropswolde, Meeden, Schildwolde, Kolham, Foxhol, Kiel-Windeweer, Froombosch, Hellum, Scharmer, Westerbroek, Tjuichem, Overschild, Steendam, Waterhuizen en Foxham), Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde.

De regeling heeft betrekking op LEADER-projecten die tot € 25.000,- subsidie vragen. Voor LEADER-projecten die een hogere subsidie (tot € 125.000) vragen, geldt een aparte Europese regeling die naar verwachting in het najaar 2023 wordt opengesteld.

Voor de gehele looptijd van de regeling, aanvragen is mogelijk tot en met 2 november 2027, is een budget van € 5.343.100 beschikbaar. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000. De hoogte van de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen van publieksvoorzieningen bedraagt € 15.000.

Het programma richt zich op 3 thema’s:

Thema 1: Economie, landbouw en toerisme. Bij dit thema ligt het zwaartepunt van de nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Het versterken van de economische en toeristische bedrijvigheid en het verbreden van de landbouwactiviteiten levert zorgt voor werkgelegenheid, genereert omzet, komt ten goede aan de leefbaarheid en behoud van voorzieningen en kan allerlei andere ontwikkelingen in gang zetten of stimuleren. Belangrijke speerpunten zijn:

 • Het stimuleren van de detailhandel/MKB in de regio;
 • Versterking van de kwaliteit van de bestaande ondernemers;
 • Samenwerking met ondernemers buiten de eigen branche stimuleren;
 • Versterking van agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen verbreden of verduurzamen;
 • Versterking van de kwaliteit van het kernwinkelgebied;
 • Arrangementvorming van recreatieve attracties en/of aanbieders;
 • Meer overnachtingsmogelijkheden.

Thema 2: Sociale cohesie en gezondheid. De leefbaarheid in de dorpen staat in toenemende mate onder druk. De trek naar de grotere kernen blijft toenemen, waardoor voorzieningen in de kleinere dorpen verdwijnen. Bewoners van kleine kernen zijn steeds meer op zichzelf en elkaar aangewezen. Belangrijke speerpunten zijn:

 • Stimuleren van nieuwe vormen van noaberschap;
 • Steunen van particuliere initiatieven op gebied van zorg, ouderenhuisvesting, gemeenschapszin e.d.;
 • Verbeteren van accommodaties en dorpskernen;
 • Herbestemming van karakteristieke en monumentale panden;
 • Versterken van het aanbod van beweegparken e.d.;
 • Scholen en sportscholen met elkaar verbinden, schoolpleinen sportiever inrichten voor algemeen gebruik;
 • Dorps(moes)tuinen aanleggen, goed voor gezondheid en sociale cohesie;
 • Verbreden activiteiten buurthuizen (taalles, digitalisering, bankzaken etc.).

Thema 3: Klimaat, landschap en duurzaamheid. De klimaatverandering vraagt om creativiteit, innovatie, en zeer uiteenlopende maatregelen. Hierbij valt te denken aan het verduurzamen van huizen en bedrijven, opslag van regenwater, de transitie van de landbouw en het landelijk gebied, vergroten van de biodiversiteit en het versterken van landschapselementen. Belangrijke speerpunten zijn:

 • Behoud en versterking van de (bio)diversiteit in het landschap;
 • Ondersteunen van scholen, sportclubs en verenigingen bij verduurzaming van hun gebouwen;
 • Vergroening van schoolpleinen;
 • Terugbrengen van landschapselementen zoals fruitboomgaarden en heggen;
 • Ondersteunen van buurtinitiatieven om de straat/wijk te vergroenen en verduurzamen Initiatieven voor duurzaam watergebruik en –beheer;
 • Innovaties op het gebied van duurzaam produceren en slim hergebruik van materialen en grondstoffen;
 • Historische elementen terugbrengen in het landschap (jaagpaden, lintdorpen, slingertuinen etc.);
 • Agrarische ondernemers ondersteunen bij het verbreden/verduurzamen van hun activiteiten;
 • Verduurzaming buitenruimte (groene daken, waterdoorlatende stenen, etc.).

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Het LEADER programma is een goede kans voor bedrijven en instellingen in Oost-Groningen om subsidie te krijgen bij vernieuwing en investeringen in de meest brede zin van het woord. Indien u ideeën heeft, laat ze ons weten. ASBR Subsidium heeft met zowel de nationale als de Europese variant een ruime ervaring (en een hoog succesratio). Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar subsidium@asbr.nl