MKB!dee; 100% subsidie voor (individuele- en samenwerkende) MKB’ers voor innovaties in het menselijke kapitaal!

Onderzoek toont aan dat werknemers in het midden- en kleinbedrijf door gebrek aan tijd, geld of capaciteit minder deelnemen aan scholing. De overheid heeft daarom MKB!dee in het leven groepen om deze belemmeringen weg te nemen. De subsidie is een bijdrage voor innovatieve oplossingen met betrekking tot de leercultuur die knelpunten bij MKB’ers weg moet nemen. Waar voorheen alleen samenwerkende MKB’ers een aanvraag konden indienen, kunnen dit jaar ook individuele MKB’ers een aanvraag indienen.

MKB!dee
De overheid wil met MKB!dee inzicht krijgen in wat wel en niet werkt om de leercultuur in bedrijven te stimuleren. Daarom wordt er subsidie verstrekt voor innovatieve oplossingen die belemmeringen om in menselijk kapitaal te investeren, wegnemen. Er moet hierbij een koppeling worden gemaakt met actuele bedrijfsuitdagingen. Daarnaast moeten er minimaal twee belemmeringen worden aangepakt. Door meer te investeren en de belemmeringen weg te nemen, wordt de leercultuur in uw bedrijf versterkt. Voorbeelden van belemmeringen zijn een krappe bezetting, te weinig middelen of de gewenste scholing bestaat nog niet. Voorbeelden van toegekende projecten in de voorgaande jaren zijn de inzet van Virtual Reality voor begeleiding en training van medewerkers op afstand, apps of e-learningmodules. Het verschil met de SLIM-regeling is dat MKB!dee een experimentele regeling is en de SLIM-regeling ondersteuning biedt om een leerrijke werkomgeving te creëren. MKB Idee focust zich hiermee dus op een niet bewezen aanpak, waar de SLIM-regeling dat wel doet.

Subsidie en subsidiabele kosten
In totaal is er 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor MKB!dee 2021. Het maximale subsidiebedrag voor individuele aanvragen bedraagt € 125.000,-. Voor samenwerkende MKB’ers bedraagt het maximale subsidiebedrag voor het project zelfs € 200.000,-, met een maximaal subsidiebedrag van € 125.000,- per deelnemer. De minimale subsidie is € 25.000,-. Het subsidiepercentage is maar liefst 100%. De subsidiabele kosten zijn de gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit betekent dat u zowel eigen uren als kosten van derden op kunt voeren.

Aanvragen
Er kan vanaf 6 juli tot 7 september 2021 een aanvraag ingediend worden. Bedrijven kunnen individueel of samen met andere MKB’ers een aanvraag indienen. Bij een samenwerkingsverband mag de groep uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties bestaan, maar moet 65% van de deelnemers MKB-ondernemingen zijn. Hierbij moeten de resultaten van het project terecht komen bij de MKB-bedrijven. De maximale groepsgrootte is 8 deelnemers, waarvan 5 MKB. MKB!dee is een tenderregeling, wat inhoudt dat alle aanvragen met elkaar vergeleken worden en alleen de beste ideeën subsidie ontvangen.

Voorwaarden
Een aantal voorwaarden zijn:

  • Er moeten minimaal twee belemmeringen worden weggenomen;
  • De kosten moeten minimaal € 25.000,- bedragen;
  • Indien het een samenwerkingsverband betreft, moet één van de deelnemers penvoerder zijn.

Omdat de regeling nog niet officieel is gepubliceerd zijn nog niet alle voorwaarden bekend. Zodra er meer informatie is, zullen wij dat via een nieuwsbericht melden.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw kosten voor scholing en ontwikkeling ook in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan nu alvast, zodat we u straks als eerste kunnen informeren! Andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.