Er kan weer subsidie worden aangevraagd voor groei van jouw Friese onderneming!

In 2021 bleek de Voucherregeling MKB Fryslân al erg succesvol. Daarom wordt deze regeling in 2022 weer opnieuw opengesteld. Vanaf 31 januari 2022 kunnen Friese ondernemers een voucher aanvragen voor het laten opstellen van een adviesplan op het gebied van bedrijfsontwikkeling of strategisch HR. Ondernemers, die deze regeling in 2021 al hebben aangevraagd, kunnen zelfs nog een keer aanvragen!

Subsidiabele activiteiten
MKB’ers gevestigd in Friesland kunnen subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een adviesplan door een externe deskundige op de volgende gebieden:

  • Hierbij kunt u denken aan het laten opstellen van een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan;
  • Strategisch HR. Hierbij kunt u denken aan het laten opstellen van een HR-beleidsplan (inclusief implementatie), maar ook aan het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling door (DGA)-eigenaren en MT leden.

Subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Voor het laten opstellen van een adviesplan bedraagt de maximale subsidie € 2.500,- en voor het volgen van een opleiding op het gebied van strategische ondernemersontwikkeling bedraagt de maximale subsidie maar liefst € 5.000,-. Het minimaal te verlenen subsidiebedrag dient € 500,- te zijn.

Voorwaarden

  • Er mag nog geen contract zijn aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Bij het laten opstellen van een plan wordt het project binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond;
  • Bij het volgen van een opleiding wordt het project binnen 12 maanden na toezegging van de subsidie afgerond;
  • Bij het volgen van een opleiding ontvangt u na afloop een scholingsbewijs;
  • U mag maximaal twee keer subsidie ontvangen voor de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van uw activiteiten in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie of heeft u andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.

Bent u geïnteresseerd in een subsidie die hierop lijkt, maar dan voor Drentse ondernemingen? Dan verwijzen wij u graag door naar het volgende nieuwsbericht: https://subsidium.nl/mkb-advies-voucher/.