Vanaf 1 december subsidie voor haalbaarheidsonderzoek MKB in Noord-Nederland

Gepubliceerd op 29 november 2023

Vanaf 1 december subsidie voor haalbaarheidsonderzoek MKB in Noord-Nederland

Noord-Nederlandse MKB-ers met een innovatief idee die eerst de haalbaarheid willen toetsen kunnen in aanmerking komen voor de MKB haalbaarheidsvoucher. Vanuit deze regeling kan maximaal € 45.000,- subsidie worden verkregen voor de kosten die met het haalbaarheidsonderzoek zijn gemoeid.

Vanaf 1 december 2023 kan een aanvraag ingediend worden. Het budget is twee miljoen euro. De regeling sluit 30 november 2024 of wanneer het budget is uitgeput.

Met een haalbaarheidsonderzoek breng je in kaart of jouw innovatieve idee economisch en/of technisch haalbaar is. Dit doe je in samenwerking met een noordelijke proeftuin. Proeftuinen hebben waardevolle kennis, kunde en faciliteiten beschikbaar om noordelijke ondernemers verder te helpen met innoveren.

Met deze subsidie kun je 40% van de kosten vergoed krijgen. De subsidiabele kosten bestaan uit:

  • Loonkosten van werknemers en/of eigen uren;
  • Het inschakelen van een (onafhankelijke) proeftuinfaciliteit;
  • Materiaalkosten;
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting;
  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie.

Het project moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces;
  • 20% van de kosten worden gebruikt voor een proeftuin;
  • Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd.

Interesse?
Heeft u plannen? Laat ze ons weten, zodat we de subsidiemogelijkheden kunnen onderzoeken en de aanvraag tijdig kunnen opstellen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of info@asbr.nl.