Nieuwe subsidie voor Drentse MKB-bedrijven voor inwinnen advies!

Na het succes van de Voucherregeling ‘Ik Ben Drents Ondernemer 3.0’ blijft de provincie Drenthe MKB-bedrijven ook in 2022 extra ondersteunen met de nieuwe MKB Advies Voucher Drenthe. Vanaf 1 januari 2022 kunnen Drentse ondernemers een voucher aanvragen voor adviestrajecten gericht op de ontwikkeling van hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan advies voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering, om te innoveren of prototypes te ontwikkelen.

Subsidiabele activiteiten
MKB-ondernemers gevestigd in Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van een kennisleverancier. De kennisleverancier levert advies t.b.v. een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact:

  1. Een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Groen als de aanvrager stappen wil zetten in het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot.
  2. Een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Slim als de aanvrager stappen wil zetten op het gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering.
  3. Een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Impact als de aanvrager stappen wil zetten die van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn.

Subsidie
De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,-.

Voorwaarden
• Activiteiten mogen niet plaatsvinden vóór het indienen van de aanvraag;
• Het project dient binnen 6 maanden na subsidieverlening te zijn afgerond.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van uw activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.