Samenwerkende MKB’ers kunnen subsidie ontvangen voor hun innovatieproject middels de MIT

Vanaf 1 juni aanstaande is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader van de MIT R&D Samenwerkingsprojecten. MKB-ondernemingen die samenwerken in een project dat gericht is op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten kunnen maximaal 35% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het project moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de gedefinieerde zogenaamde ‘topsectoren’: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Logistiek, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmateralen, Water & Maritiem, High Tech Systemen & Materialen en ICT. 

Doelgroep 
Alleen samenwerkingsverbanden bestaande uit twee of meer van elkaar losstaande MKB-ondernemingen kunnen een aanvraag indienen. De deelnemers vormen een evenwichtig samenwerkingsverband qua verdeling kosten en inbreng. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. 

Subsidiabele kosten 
De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype. Onderstaand de totale opsomming van mogelijke subsidiabele kosten: 

  • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel; 
  • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt; 
  • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt; 
  • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien; 
  • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 

Subsidie 
Afhankelijk van de omvang van het project gelden de volgende subsidiebedragen: 

R&D-samenwerking klein: 

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten; 
  • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer; 

R&D-samenwerking groot: 

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten; 
  • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer; 

Voor beide projecten geldt dat de maximale looptijd 2 jaar is. 

Aanvragen 
Aanvragen kan vanaf 1 juni tot 13 september. Aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, waarbij alle ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van de criteria vernieuwing, economische waarde, kwaliteit samenwerking en positieve impact. 

Het landelijke budget in 2022 is € 2.906.944,-. Hiervan is maximaal 50% voor grote samenwerkingsprojecten. Regionaal verschillen de budgetten; binnen Groningen, Friesland en Drenthe is dit 2 miljoen.

Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u in samenwerking een R&D project gaan uitvoeren? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we kunnen werken aan een kwalitatief goede aanvraag. Neem contactop met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460, mail naar info@asbr.nl.