MIT R&D Samenwerking voor MKB’ers binnenkort open!

Gepubliceerd op 13 maart 2023

MIT R&D Samenwerking voor MKB’ers binnenkort open!

In 2023 zijn er twee openstellingen voor de MIT R&D Samenwerking bekend gemaakt.

 • Vanaf 14 maart t/m 5 mei kunnen door samenwerkende MKB’ers aanvragen worden ingediend voor innovatieprojecten en dan specifiek gericht op Artificial Intelligence (AI).
 • Op 6 juni opent de nieuwe aanvraag ronde in het kader van de MIT R&D Samenwerkingsprojecten, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd voor alle innovatieprojecten die aan de voorwaarden voldoen (dus ook op het gebied van AI).

MKB-ondernemingen die samenwerken in een project dat gericht is op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten kunnen maximaal 35% van de kosten gesubsidieerd krijgen. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het project moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de gedefinieerde zogenaamde ‘topsectoren’: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Logistiek, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmateralen, Water & Maritiem, High Tech Systemen & Materialen en ICT.

Doelgroep
Alleen samenwerkingsverbanden bestaande uit twee of meer MKB-ondernemingen kunnen een aanvraag indienen. De deelnemers vormen een evenwichtig samenwerkingsverband qua verdeling kosten en inbreng. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.

Subsidiabele kosten
De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype. Onderstaand de totale opsomming van mogelijke subsidiabele kosten:

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien;
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Subsidie
Afhankelijk van de omvang van het project gelden de volgende subsidiebedragen:

R&D-samenwerking klein:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten;
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer;

R&D-samenwerking groot:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten;
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer;

Voor beide projecten geldt dat de maximale looptijd 2 jaar is.

Aanvragen
Aanvragen binnen de openstelling van de MIT R&D Samenwerking onderdeel Artificial Intelligence (AI) kan vanaf 14 maart t/m 5 mei. De ‘reguliere’ openstelling, waarbinnen eveneens nog aanvragen gericht op AI kunnen worden ingediend, is van 6 juni tot 12 september 2023.

Aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, waarbij alle ingediende aanvragen worden gerangschikt op basis van de criteria vernieuwing, economische waarde, kwaliteit samenwerking en positieve impact. Het budget voor Groningen, Friesland en Drenthe is 2 miljoen.

Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u in samenwerking een R&D project gaan uitvoeren? Neem dan tijdig contact met ons op zodat we kunnen werken aan een kwalitatief goede aanvraag. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-12 60 460, mail naar info@asbr.nl.

Bekijk ook dit bericht:

https://subsidium.nl/wp-content/uploads/2022/10/MIT-haalbaarheid-2023-150x150-1.png

Vanaf 4 april: nieuwe aanvraagronde MIT haalbaarheid

13 maart 2023
Bent u een MKB’er en voornemens een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een nieuw technisch productidee? Dan kunnen de externe en interne kosten die u hiervoor maakt in aanmerking komen voor 40% subsidie tot een maximaal bedrag van € 20.000,-.