Extra subsidieronde MIT R&D Samenwerkingsprojecten voor AI projecten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een extra subsidieronde geopend van de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten, deze richt zich specifiek op het thema Artificial Intelligence. Daarmee speelt de overheid in op de digitale transformatie die gaande is in de samenleving en economie. Omdat er bij mkb’ers onvoldoende actuele kennis en kunde is op het gebied van AI om de mogelijkheden ervan te benutten wil zij deze bedrijven graag steunen. Bovendien is AI zelf ook nog in ontwikkeling. AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.

In aanmerking komen projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI, door:

  • De inzet van Machine Learning (machinaal leren), waaronder Supervised Learning (gesuperviseerd leren), Unsupervised Learning (ongesuperviseerd leren) en Reinforcement Learning (bekrachtigingsleren).
  • Een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid; Gezondheid en Zorg; Vrede, Recht en Veiligheid; Landbouw en Voeding; Cultuur en Media; Financiële Dienstverlening; Gebouwde Omgeving; Haven en Maritiem; Mobiliteit; Transport en Logistiek; Onderwijs; Publieke Diensten; en de Technische Industrie.
  • Een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Iedereen die te maken heeft met de toepassing van AI (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) wordt zoveel mogelijk betrokken bij het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.

Vanaf 15 maart tot 10 mei 2022 kan een aanvraag worden ingediend. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan die van MIT R&D Samenwerkingsprojecten oftewel er geld een subsidiepercentage van 35% bij een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro (klein project) of 350.000 euro (groot project). Het beschikbare budget is 2,9 miljoen.

Interesse?
Houdt u zich als MKB-er bezig met innovatieve AI-projecten, neem dan snel contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken en een aanvraag kunnen opstellen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.