Vergoeding voor inschakelen van kennisinstelling middels MIT Kennisvoucher

De overheid wil graag innovatieprojecten binnen het mkb stimuleren en ondersteunen en doet dat op verschillende manieren. Bij sommige innovatietrajecten is de expertise van een kennisinstelling of onderzoeksorganisatie (zonder winstoogmerk) benodigd om antwoord te kunnen geven op een specifieke vraag. Bijvoorbeeld over eigenschappen van materiaal dat u wilt gebruiken. De MIT kennisvoucher is bedoeld om een deel (maximaal 70%) van de kosten van de kennisinstelling te vergoeden.

Doelgroep

De voucher kan worden verstrekt aan Nederlandse mkb ondernemingen die een kennisvraag hebben over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Een kennisinstelling gaat die vraag beantwoorden.

Subsidie

Er zijn twee soorten vouchers beschikbaar:

  • Kleine voucher: 70% vergoeding van de kosten van de kennisinstelling met een maximum van € 5.250,-. Ondernemers met eenzelfde of soortgelijke kennisvraag mogen kleine vouchers bundelen met een maximum van 3 vouchers per keer;
  • Grote voucher: 40% vergoeding van de kosten van de kennisinstelling met een maximum van € 9.000,-.

Aanvragen kan van 12 april tot 1 november 2022.

Voorwaarden

  • Na ontvangst voucher dient u binnen 4 maanden een getekende opdracht of offerte van de kennisinstelling in;
  • Na afronding van het project draagt u de voucher over aan de kennisinstelling die de voucher verzilvert;
  • Binnen 12 maanden na verstrekking kennisvoucher moet verzilvering plaatsvinden. Eenmalige verlening met 6 maanden is mogelijk.

Interesse?

Heeft u als ondernemer een specifieke vraag over de vernieuwing van uw product, productieprocessen of dienst? En kan een kenninstelling deze het beste beantwoorden? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.