Ook in 2021 vanaf april weer maximaal € 20.000,- subsidie voor haalbaarheidsonderzoek

Ook in 2021 komt er, net als in de afgelopen jaren, opnieuw geld beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering (MIT). De subsidie is bedoeld voor MKB’ers. Binnen de MIT is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Het project moet als doel hebben inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en wat de kansen en risico’s zijn. Het rapport moet antwoord geven op de economische en technische haalbaarheid en welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren. Uiteindelijk geeft het een oordeel wat de slaagkansen zijn van het idee. U kunt tot maximaal 40% subsidie krijgen met een max van € 20.000,-.

U kunt subsidie ontvangen voor de volgende kosten:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren (€ 60,- per uur)
  • Materiaalkosten die uitsluitende nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting

Verder moet het project waarvoor u subsidie aanvraagt onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
  • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden met het project gestart
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd.

Let op!

De regeling gaat 20 april 2021 om 09:00 open. In verband met het feit dat het budget veelal op de eerste dag van openstelling wordt overschreven, is het van belang om vroegtijdig contact met ons op te nemen zodat we een eventuele aanvraag op tijd kunnen voorbereiden.

 Interesse?

Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is? Indien u ideeën heeft laat ze ons tijdig weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of info@asbr.nl. Maximaliseer uw kans op subsidie, velen gingen u reeds voor.