Aanvragen MIT haalbaarheid tot maximaal € 20.000,- euro subsidie vanaf 12 april 2022 mogelijk

Bent u een MKB-er en voornemens een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een nieuw technisch product idee? Dan kunnen de externe en interne kosten die u hiervoor maakt in aanmerking komen voor 40% subsidie vanuit de MIT haalbaarheidsregeling.

Een haalbaarheidsproject heeft als doel het krijgen van inzicht in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Hierdoor wordt de economische en technische haalbaarheid inzichtelijk, welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de kans van slagen is van het idee.

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie;
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren (€ 60,- per uur);
  • Materiaalkosten die uitsluitende nodig zijn voor het haalbaarheidsproject;
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting.

Verder moet het project waarvoor u MIT subsidie aanvraagt onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces;
  • Het project valt binnen één van de negen topsectoren;
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en/of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de aanvraag;
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden met het project gestart;
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd.

Omdat het budget veelal op de eerste dag van openstelling wordt overschreven, is het van belang om vroegtijdig contact met ons op te nemen zodat we een eventuele aanvraag op tijd kunnen voorbereiden.

Interesse?
Heeft u plannen? Laat ze ons weten, zodat we de subsidiemogelijkheden kunnen onderzoeken en de aanvraag tijdig kunnen opstellen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of info@asbr.nl.