MIT-aanvragen t/m 16 oktober, opgevolgd door nieuwe regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

Gezien het grote aantal aanvragen in Noord-Nederland voor de MIT-regeling is er vanuit budgettair oogpunt besloten het subsidieloket eerder te sluiten. De subsidieverstrekker zal de regeling later ongetwijfeld evalueren, maar er lijkt bij voorbaat sprake van een groot succes. Aanvragen voor de MIT kunnen nog tot en met 16 oktober 2015 worden ingediend.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor het Noordelijk MKB: de VIA-regeling (Versneller Innovatieve Ambities). Deze is complementair aan de MIT-regeling.

MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT-regeling); aan te spreken t/m 16 oktober 2015
Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling biedt subsidiemogelijkheden voor innovatie-adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers en twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten).  In Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) kan nog t/m 16 oktober regionaal subsidie worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken en innovatie-adviesprojecten. De subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van € 50.000,-. De subsidiabele kosten bestaan uit externe advieskosten, interne loonkosten en/of materiaalkosten. De subsidie voor innovatie-adviesprojecten bedraagt 50% van de externe advieskosten met een maximaal subsidiebedrag van € 10.000,-.

Versneller Innovatieve Ambities (VIA); geopend vanaf half oktober 2015
De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende MKB-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.

De regeling richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan de koolstofarme economie. Samenwerkingsprojecten van meerdere MKB-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Meer informatie
De verwachting is dat het subsidieloket voor VIA in oktober 2015 opengaat. Aangezien de Verordening eind september wordt behandeld door Provinciale Staten, zal ASBR Subsidium u zo spoedig mogelijk hierna voorzien van nadere informatie. Wanneer er meer informatie beschikbaar is houden wij u sowieso op de hoogte via onze website. Heeft u eerder vragen? 088-12605460 of info@asbr.nl