MIT: € 55 miljoen voor innovatie en R&D over regiogrenzen heen

 

MKB-ers die innovatieve activiteiten over regiogrenzen heen verrichten kunnen weer in aanmerking komen voor subsidie vanuit de MIT regeling. De regeling gaat op 10 mei 2016 open voor verscheidene instrumenten. Vanaf 5 juli 2016 uitgebreid met zogenaamde R&D-samenwerkingsprojecten. De sluiting van alle instrumenten is 1 september 2016. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst, met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten: dit is een tender. Dit betekent: de beste projecten worden gehonoreerd. Voor het jaar 2016 is het budget maar liefst € 55 miljoen. Doel van de regeling is innovatie bij het MKB over de regiogrenzen heen te stimuleren.

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:

  • Kennisvouchers: Een waardebon waarmee een MKB-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
  • Innovatie-adviesprojecten: Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of adviesvraag. Het project kan worden uitgevoerd door een kennisinstelling of een onafhankelijk deskundige en kan bestaan uit de volgende onderdelen:
    1. Adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag gericht op vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten;
    2. Verstrekken van innovatie-adviesdiensten of innovatie-ondersteuningsdiensten
  • Haalbaarheidsprojecten: Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (tenminste 60% van de kosten bestaat uit een haalbaarheidsstudie). Bij een haalbaarheidsstudie kan gedacht worden aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie op potentiele partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.
  • R&D-samenwerkingsprojecten: Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers.
  • TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten): Deze instrumenten kunnen alleen door topconsortia worden aangevraagd.

Regionaal òf landelijk
De MIT-regeling  is onderverdeeld in een regionaal en een nationaal deel. Ondernemers moeten primair een beroep doen op de diverse MIT-instrumenten in hun eigen regio. Wanneer een aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatie Strategie (RIS) of wanneer het instrument niet regionaal wordt aangeboden (kennisvouchers en de TKI-instrumenten worden alleen landelijk beschikbaar), dan kunnen zij een beroep doen op de landelijke MIT-instrumenten.

Onderstaand een overzicht van de regionale en landelijke budgetten:

Regio Budget Innovatie-adviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten Budget R&D samenwerking (*= incl. groot)
Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) €  2,4 miljoen € 5,6 miljoen*
Oost (Gelderland, Overijssel) € 2,4 miljoen € 5,6 miljoen
Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) € 3,27 miljoen € 7,63 miljoen*
Zuidvleugel (Zuid-Holland) € 2,67 miljoen € 6,23 miljoen*
Utrecht € 0,6 miljoen € 1,4 miljoen
Flevoland € 0,2 miljoen (alleen voor Haalbaarheidsprojecten)
Noord-Holland € 0,6 miljoen € 1,4 miljoen

  

Landelijke instrumenten Budget Subsidie
Kennisvoucher € 2 miljoen 50%, maximaal € 3.750,-
Innovatie-adviesprojecten (IAP) en Haalbaarheidsprojecten (HP) € 3,24 miljoen IAP: 50%, maximaal € 10.000,-

HP: 40%, maximaal € 50.000,-

R&D samenwerking € 7,56 miljoen 35%, maximaal € 200.000,-
Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars € 2,2, miljoen

  

Benieuwd of uw project in aanmerking komt? Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is? Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of info@asbr.nl. Maximaliseer uw kans op subsidie, velen gingen u reeds voor.