MIA/Vamil, Flinke veranderingen doorgevoerd in 2024

Gepubliceerd op 9 januari 2024

MIA/Vamil, Flinke veranderingen doorgevoerd in 2024

Aan het eind van 2023 heeft RVO de aanpassingen aan de MIA/Vamil 2024 bekend gemaakt evenals de Milieulijst 2024 gepubliceerd. Middels de Milieu-investeringsaftrek (MIA) ondersteunt de overheid milieuvriendelijk investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel. Het verlaagt hun fiscale winst waardoor minder winstbelasting betaald hoeft te worden. Via de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan tot 75% flexibel worden afgeschreven.

Elk jaar wordt de Milieulijst geactualiseerd. Ingegeven door gewijzigde Europese staatsteunregels en aanbevelingen is deze dit jaar flink aangepast. Dit betekent voornamelijk dat bedrijfsmiddelen sneller van de lijst af gaan als deze gangbaar worden of er overlap is met andere vormen van overheidssteun. Voorbeelden van aanpassingen zijn:

  • Ondernemers krijgen geen belastingvoordeel meer voor investeringen in: vervoersmiddelen met een fossiele brandstofmotor, zoals hybride en ‘dual-fuel’-varianten, waterstof aangedreven werktuigen of elektrische taxi’s;
  • Alleen voor laadpunten voor zwaar vervoer krijgen ondernemers nog belastingvoordeel, niet meer voor licht vervoer, zoals bestelauto’s;
  • Emissiearme vloeren bij melkveestallen hebben geen belastingvoordeel meer;
  • Het gebruik van biomassa als grondstof is niet langer mogelijk;
  • Bij circulaire gebouwen is het vereiste aandeel demontabele bouwproducten verhoogd naar 50%.

Het budget voor de MIA/Vamil is in 2024 € 217 miljoen, gelijk aan 2023. Op de Milieulijst 2024 staan 243 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2023 zijn er 6 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen, 108 bedrijfsmiddelen verwijderd en 112 gewijzigd.

De MIA kent drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 27%, 36% en 45%. De MIA vormt een aftrekpost op de fiscale winst waardoor de te betalen belastingen omlaag gaat. Het werkelijk voordeel kan oplopen tot 14%. Het Vamil percentage bedraagt 75%. Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten worden afgeschreven. Dat kan op een zelf te bepalen moment en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. De overige 25% wordt regulier afgeschreven.

Wilt u investeren in milieuvriendelijk bedrijfsmiddelen? Neem dan tijding contact met ons op via 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.