Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke (MIA\Vamil) en energiezuinige investeringen (EIA)

Gepubliceerd op 11 januari 2023

Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke (MIA\Vamil) en energiezuinige investeringen (EIA)

MIA/Vamil
Vanaf 2023 verhoogt het kabinet het budget voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) elk jaar met € 48 miljoen. Het MIA\Vamil-budget komt hiermee op € 217 miljoen voor 2023: € 192 miljoen voor de MIA en € 25 miljoen (ongewijzigd) voor de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). De extra MIA-steun houdt rekening met onder andere inflatie en hogere materiaalkosten.

De basis van de regeling is de Milieulijst. Op de Milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bijgekomen, 18 bedrijfsmiddelen zijn verwijderd en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd.

De MIA kent drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 27%, 36% en 45%. De MIA vormt een aftrekpost op de fiscale winst waardoor de te betalen belastingen omlaag gaat. Het werkelijk voordeel kan oplopen tot 14%. Het Vamil  percentage bedraagt 75%. Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten worden afgeschreven. Dat kan op een zelf te bepalen moment en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. De overige 25% wordt regulier afgeschreven.

EIA
Met de EIA-regeling ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen. En geeft zij een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het toepassen van duurzame energie. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5 % van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst waardoor minder winstbelasting betaald hoeft te worden.

Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Voor 2023 zijn er energietechnieken toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. De Energielijst 2023 zet hiermee vooral in op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen. Dit is van groot belang gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen en de hoge energieprijzen.

Het verhoogde budget voor 2023 ondersteunt energiezuinige investeringen voor een totaalbedrag van € 2,3 miljard.

Wilt u investeren in milieuvriendelijk of energiezuinige bedrijfsmiddelen? Neem dan tijdig contact met ons op via 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.