Meer doen aan Leren en Ontwikkelen en loopbaanadvies met de SLIM regeling

In het kader van een leven lang leren en ontwikkelen, heeft de overheid een paar weken geleden weer een nieuw – zeer interessant – initiatief gelanceerd voor de komende vier jaren. Er gelden zelfs subsidiepercentages van 60% of 80%. MKB ondernemingen, grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector of samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag doen in het kader van de zogenaamde SLIM regeling (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen). Het doel is een bijdrage te leveren aan initiatieven in het MKB en specifiek grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO).

Subsidiabele activiteiten
Er kan voor de volgende initiatieven en kosten subsidie worden aangevraagd:

 1. de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten
Voor de initiatieven als bedoeld onder a, b en c, komen de volgende kosten in aanmerking:

 1. externe kosten van een HR-adviseur, loopbaanpsycholoog of een anderszins op het gebied van leren & ontwikkelen toegeruste extern adviseur;
 2. directe loonkosten van eigen medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de bovengenoemde subsidiabele activiteiten.

Er geldt een vaste toeslag van 15% op de onder 1 en 2 genoemde kosten als tegemoetkoming van overheadkosten.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen (d) wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

Subsidie
MKB ondernemingen

 • Maximale subsidie bedraagt € 24.999,-
 • De subsidie voor a, b en c bedraagt:
 1. voor een kleine ondernemer (<50 personen): 80% van de subsidiabele kosten;
 2. voor een middelgrote ondernemer (tussen de 50 en 250 medewerkers): 60% van de subsidiabele kosten.

Grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • Maximale subsidie betreft € 200.000,- met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000,-.
 • Voor initiatieven als bedoeld onder a, b en c, bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Samenwerkingsverbanden

 • Maximale subsidie is € 500.000,- waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000,- of meer.
 • Voor initiatieven als bedoeld onder a, b en c, bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Aanvraag periodes
MKB ondernemingen kunnen in 2020 gedurende twee aanvraagtijdvakken aanvragen indienen, namelijk van 2 maart 2020 t/m 31 maart 2020 en van 1 september 2020 t/m 30 september 2020. Voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector en samenwerkingsverbanden is er één aanvraagtijdvak, namelijk van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.