Meer doen aan Leren en Ontwikkelen en loopbaanadvies met de SLIM regeling

In het kader van een leven lang leren en ontwikkelen, heeft de overheid eerder dit jaar een nieuw – zeer interessant – initiatief gelanceerd! Zowel individuele MKB bedrijven als grootbedrijven in bepaalde sectoren kunnen de komende vier jaren tot 80% subsidie krijgen. Ondertussen hebben we vanuit ASBR Subsidium de eerste positieve beschikkingen binnen over de eerste aanvraagronde. De eerstvolgende ronde voor MKB bedrijven in heel Nederland loopt in de maand september. U kunt als MKB bedrijf van 1 september tot en met 30 september een aanvraag indienen. De maximale subsidie bedraagt bijna Euro 25.000,-. Gaat u ook met uw personeel en HR beleid aan de slag? Lees dan snel verder.

Instrumenten op het gebied van loopbaanontwikkeling worden vanaf 1 september 2020 dus weer subsidiabel. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte, loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers of het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van methodieken als ‘training on the job’, taakroulatie of mentorschap. Vanaf minimaal Euro 5.000,- aan externe kosten komt u al in aanmerking. De komende 4 jaren zullen er jaarlijks ettelijke miljoenen beschikbaar komen in het kader van de zogenaamde SLIM regeling (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen).

De subsidiabele activiteiten op een rij
Er kan voor de volgende initiatieven en kosten subsidie worden aangevraagd:

  1. de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten
Voor de initiatieven als bedoeld onder 1, 2 en 3, komen de volgende kosten in aanmerking:

  1. externe kosten van een HR-adviseur, loopbaanpsycholoog of een anderszins op het gebied van leren & ontwikkelen toegeruste extern adviseur;
  2. directe loonkosten van eigen medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de bovengenoemde subsidiabele activiteiten.

Er geldt een vaste toeslag van 15% op de onder 1 en 2 genoemde kosten als tegemoetkoming van overheadkosten. De subsidie voor praktijkleerplaatsen (4) wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en Euro 2.700,- per jaar.

Hoogte en berekening subsidie
De ronde die september 2020 openstaat voor MKB ondernemingen, kent een maximale subsidie van Euro 24.999,- per aanvrager.

  • voor een ‘kleine’ ondernemer (<50 personen) bedraagt het percentage 80% van de subsidiabele kosten;
  • voor een ‘middelgrote’ ondernemer (tussen de 50 en 250 medewerkers) bedraagt het percentage 60% van de subsidiabele kosten.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.