MDIEU in 2024: Nieuwe en laatste subsidieronde duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

Gepubliceerd op 4 juni 2024

MDIEU in 2024: Nieuwe en laatste subsidieronde duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

De MDIEU – regeling bestond al enige tijd voor sectorfondsen, maar werd in 2023 vanwege het succes ook beschikbaar voor bedrijven! Alle door ASBR Subsidium in september 2023 ingediende aanvragen zijn in behandeling genomen en hebben de toets ‘tijdigheid – juistheid – volledigheid’ doorstaan en hebben allen de beschikking ontvangen.

Dit geeft ons de kans om te streven naar een ongekend succespercentage van 100%, wat buitengewoon zeldzaam is gezien de langdurige trend van lage slagingspercentages voor HR-gerelateerde subsidies als gevolg van voortijdige overinschrijving.

Aanvraagperiode

Met de “Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden” (MDIEU) kunnen bedrijven in september 2024 opnieuw subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun organisatie vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld, waardoor een zorgvuldige voorbereiding extra van belang is. ASBR Subsidium staat paraat om bedrijven te ondersteunen bij het benutten van deze kans.

Subsidiabele kosten

De subsidie kent ook in september 2024 vier thema’s. Activiteiten die bijdragen aan deze thema’s komen voor subsidie in aanmerking:

  • Thema 1: Gezond, veilig en vitaal werken
  • Thema 2: Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  • Thema 3: Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  • Thema 4: Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

De kosten van onderstaande activiteiten zijn subsidiabel:

  • Het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek dat hiermee verband houdt;
  • Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  • Het opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  • Een kortdurende training of workshop voor groepen: dit is een training of workshop van enkele uren tot enkele dagen;
  • Inhoudelijke monitoring en evaluatie.

Budget

De subsidie bedraagt voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid 50% en voor activiteiten gericht op eerder stoppen met werken 25% van de subsidiabele kosten. Voor de bedrijfsanalyse wordt een vast bedrag van € 5.000,- aan subsidie verstrekt. De kosten kunnen onder andere bestaan uit loonkosten van eigen medewerkers, externe adviseurs en materiaalkosten. De minimale subsidie van een project bedraagt € 75.000,-.

Het totale budget voor 2024 is  € 200 miljoen. Het subsidiebudget van het aanvraagtijdvak april 2024 is inmiddels overvraagd. De eerstvolgende, en laatste, mogelijkheid om subsidie aan te vragen is in het aanvraagtijdvak september 2024.

Een aanvraag omvat een bedrijfsanalyse en een activiteitenplan. Op basis van een bedrijfsanalyse wordt een activiteitenplan opgesteld gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de werkenden binnen uw bedrijf. Bij een aanvraag met een component vervroegd uittreden(RVU) moet minimaal 25% van de kosten gaan over Duurzame Inzetbaarheid.

Het project moet starten tussen het moment dat de aanvraag is ingediend en drie maanden nadat de beschikking is afgegeven en mag lopen t/m 31 december 2025.

Interesse?

Wilt u binnenkort ook beginnen met een HR of DI project? Neem tijdig contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl. We hebben ervaring en weten wat er speelt.

Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking!

Een eerdere samenwerking in het kader van de MDIEU was met IG Design Group. Lees hier het interview met Jorien Eelink, HR Director bij IG Design Group, over het verloop van hun MDIEU project “Verbetering duurzame inzetbaarheid IG Design Group”.