Maximaal € 100.000,- subsidie op detachering hooggekwalificeerd personeel bij MKB

Detachering van hooggekwalificeerd personeel bij het MKB is vanaf 1 januari 2017 weer subsidiabel! De regeling is zelfs verruimd en de maximale subsidie is verhoogd naar maar liefst € 100.000,-. Het betreft naast detachering ook tijdelijke uitwisseling van personeel en promovendi die een opdracht bij het MKB uitvoeren. De subsidieverstrekker beoogt hiermee kennis op het gebied van technologische vernieuwing, organisatie-innovatie, marktinnovatie en/of business development toegankelijker te maken voor MKB ondernemingen. De regeling staat open voor bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe en loopt tot maximaal 31 mei 2017. Zolang het budget toereikend is, er geldt ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’.

Maximaal 50% subsidie
Het MKB wordt vaak de motor van de economie genoemd, terwijl het binnenhalen van nieuwe kennis en uitwisseling van de nieuwste inzichten (financieel) niet altijd haalbaar is. Deze subsidieregeling beoogt het MKB te stimuleren om nieuwe kennis te ontdekken en te absorberen. Kennis die bijdraagt aan het innovatief vermogen. De subsidie bedraagt 40% tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Diverse onderdelen
De regeling kent drie verschillende onderdelen, te weten:

  • Detachering hooggekwalificeerd personeel;
  • Plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of ander MKB bedrijf;
  • Plaatsen promovendus bij een MKB bedrijf.

Een van voornoemde situaties dient minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden te duren. De opdracht bestaat uit inzet op het gebied van technologische innovatie, organisatorische innovatie of markt-innovatie (‘business development’). De betreffende medewerker op HBO / WO niveau dient minimaal 6 maanden in loondienst te zijn bij de detacheerder of het bedrijf voorafgaand aan zijn inzet elders. Dit geldt uiteraard niet voor promovendi. In het geval van plaatsing van personeel door een MKB onderneming bij een collega, onderzoeksorganisatie of ander MKB bedrijf zijn zelfs het brutoloon en de kosten van de begeleider subsidiabel.

Win snel advies in bij ASBR Subsidium!
Gezien de aard van de regeling en de toegepaste verruiming van de voorwaarden, verwachten wij dat spoedige actie gewenst is als u in aanmerking wenst te komen voor de subsidie. Wacht niet (te) lang en kom direct in actie om uw kansen op subsidie veilig te stellen. Neemt voor advies en ondersteuning contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.