Leren & Ontwikkelen, loopbaanscans en loopbaanadvies met maximaal 80% subsidie met de SLIM-regeling

In het kader van een leven lang leren en ontwikkelen, heeft de overheid eerder dit jaar een vierjarig initiatief gelanceerd. Zo konden MKB-bedrijven in de maand maart een aanvraag indienen voor de inhuur van externe HR-expertise voor het opstellen van opleidings- of ontwikkelplannen en andersoortige loopbaan- en ontwikkeladviezen, assessments of loopbaanscans door deskundigen. ASBR Subsidium heeft tientallen aanvragen ingediend voor 60% of 80% subsidie. We zijn samen met onze klanten nu in afwachting van de inhoudelijke beoordeling.

Zoals gezegd; de SLIM-regeling kent een looptijd van vier jaren. Ook de rest van dit jaar blijven er zeer interessante mogelijkheden en wel als volgt:

 • Grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector en samenwerkingsverbanden hebben één aanvraagtijdvak, welke nu geopend is. Zij kunnen namelijk van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 aanvragen.
 • De volgende aanvraagronde voor MKB-bedrijven is in de maand september 2020. Onder ‘subsidiabele activiteiten’ treft u een opsomming van hetgeen subsidiabel is.

Op dit moment hebben wij diverse aanvragen voor grootbedrijven en samenwerkingsverbanden met een maximale subsidie van Euro 500.000,- in voorbereiding. We zien al prachtige initiatieven ontstaan qua omscholing van groepen werknemers, ontwikkeling van e-learning programma’s, kennis- en leerportalen, leerambassadeurs en bedrijfsscholen. Denkt u ook in aanmerking te komen? Laat uw plannen ook tijdig toetsen door een van onze subsidieadviseurs. Bel of mail ons (088-1260460 of info@asbr.nl) of plan hier direct een inventariserende videocall met een van de adviseurs.

Welke activiteiten zijn ook alweer subsidiabel?
Er kan voor de volgende initiatieven en kosten subsidie worden aangevraagd:

 1. de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Welke kosten zijn ook alweer subsidiabel?
Voor de initiatieven als bedoeld onder a, b en c, komen de volgende kosten in aanmerking:

 1. externe kosten van een HR-adviseur, loopbaanpsycholoog of een anderszins op het gebied van leren & ontwikkelen toegeruste extern adviseur;
 2. directe loonkosten van eigen medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de bovengenoemde subsidiabele activiteiten.

Er geldt een vaste toeslag van 15% op de onder 1 en 2 genoemde kosten als tegemoetkoming van overheadkosten.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen (d) wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

Welke subsidie kan ik ook alweer aanvragen?
MKB ondernemingen

 • Maximale subsidie bedraagt € 24.999,-
 • De subsidie voor a, b en c bedraagt:
 1. voor een kleine ondernemer (<50 personen): 80% van de subsidiabele kosten;
 2. voor een middelgrote ondernemer (tussen de 50 en 250 medewerkers): 60% van de subsidiabele kosten.

Grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • Maximale subsidie betreft € 200.000,- met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000,-.
 • Voor initiatieven als bedoeld onder a, b en c, bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Samenwerkingsverbanden

 • Maximale subsidie is € 500.000,- waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000,- of meer.
 • Voor initiatieven als bedoeld onder a, b en c, bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of plan hier direct een inventariserende videocall of mail naar info@asbr.nl.