LEADER subsidie voor ondernemers in Zuidoost en Zuidwest Drenthe

Ondernemers in Zuidoost en Zuidwest-Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor een project dat de leefbaarheid en de (vrijetijds)economie op het platteland versterkt. De regeling kent twee gebieden: LEADER Zuidoost Drenthe bestrijkt het gebied van de gemeente Coevorden, de gemeente Borger-Odoorn, de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa en Hunze. LEADER Zuidwest Drenthe is actief in de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe.

Zuidoost Drenthe richt zich naast het versterken lokale samenwerking, de toeristische sector, (innovatie in) het MKB en de woon- en leefomgeving op het optimaliseren van de (digitale) bereikbaarheid. De subsidie betreft 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000,-. Speerpunten van de regeling zijn:

  • Versterken van de lokale samenwerking;
  • Versterken van de toeristische sector;
  • Versterken van het MKB;
  • Verbeteren woon- en leefomgeving;
  • Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid.

Zuidwest Drenthe richt zich op de vrijetijdssector met focus op kwaliteitsverbetering (BE GOOD) en op promotie en marketing (TELL IT). Het deelprogramma BE GOOD subsidieert 40% met een maximum van € 200.000 en TELL IT subsidieert 75% met een maximum van € 125.000,-. Doelstellingen in het kort zijn:

  • Kwalitatief goede en onderscheidende accommodaties en attracties;
  • Bezoekers stimuleren om hun vrije tijd in de regio door te brengen;
  • Samen nieuwe plannen ontwikkelen om het platteland te versterken.

De subsidiabele kosten zijn in beide regio’s divers van aard. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen gebouwen of verbouw, duurzame bedrijfsuitrusting, loonkosten, advieskosten en kosten van promotie. Voor beide regio’s geldt dat aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 26 oktober 2020.

Interesse? Bent u benieuwd of uw kosten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.