LEADER subsidie voor ondernemers in Zuid-West Drenthe

Per 1 mei kunnen ondernemers uit Zuidwest-Drenthe een subsidie aanvragen die bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland. Er kan subsidie worden aangevraagd voor twee thema’s; kwaliteitsverbetering en promotie & marketing. Vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een totaal subsidiebedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld voor LEADER Zuidwest-Drenthe. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m 21 oktober 2019 17:00 uur.

LEADER Zuidwest-Drenthe richt zich op het versterken van de (vrijetijds)economie en daarmee de leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus ligt op de vrijetijdseconomie. Aan de hand van selectiecriteria (tender principe) worden de beste projecten geselecteerd totdat het budget op is. Belangrijk daarbij is de verbinding tussen platteland en stad, en samenwerking met andere sectoren, bijdrage aan de lokale economie, behoud werkgelegenheid en verbetering voorzieningenniveau in de vrijetijdssector van Zuidwest Drenthe. Leader staat er om bekend dat ze veel ruimte geeft voor het subsidiëren van verschillende kosten soorten op het gebied van voorbereiding, projectmanagement, uitvoering en investeringen in materiele vaste activa.

Doelstellingen in het kort:

 • Kwalitatief goede en onderscheidende accommodaties en attracties
 • Bezoekers stimuleren om hun vrije tijd in de regio door te brengen
 • Samen nieuwe plannen ontwikkelen om het platteland te versterken

Het versterken van de vrijetijdseconomie spitst zich toe op twee thema’s:

1. Be good: focus op kwaliteitsverbetering
De subsidiabele projectkosten bedragen minimaal € 125.000,-. De maximale subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kent een maximale subsidie van € 200.000,- per aanvraag.

2. Tell it: focus op promotie en marketing
De subsidiabele projectkosten bedragen minimaal € 62.500,-. De maximale subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten en kent een maximale subsidie van € 125.000,- per aanvraag.

Het project moet bijdragen aan het versterken van de economie in één van de volgende gemeenten:

   • Meppel
   • De Wolden
   • Westerveld
   • Hoogeveen
   • Midden-Drenthe

Interesse? Bent u benieuwd of uw kosten in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.