Nieuwe openstellingen LEADER Oost-Groningen in 2022; beperkt budget, dien op tijd in!

Ook in 2022 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor LEADER Oost-Groningen. Er zullen een aantal aanvraagrondes zijn, waarvan een aantal onder voorbehoud. Er is namelijk besloten dat het gehele budget voor 2022 beschikbaar wordt gesteld in de mei-ronde. Mochten er doordat er een beperkt aantal aanvragen worden ingediend of meerdere aanvragen worden afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldoend, nog budget overblijven, dan zullen er in 2022 nog 1 of meerdere aanvraagrondes komen.

De uiterste data voor indiening van aanvragen zijn:

  • 18 mei
  • 31 augustus (indien nog budget beschikbaar)
  • 2 november (indien nog budget beschikbaar)

 

LEADER is een Europees subsidieprogramma gericht op samenwerking in de regio. Het programma richt zich met name op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. LEADER Oost-Groningen wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven (MKB en agrarische sector) en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft en de regio te versterken. Men zet daarbij in op de domeinen economie, leefbaarheid en (agro)toerisme.

LEADER Oost-Groningen stimuleert projecten waarbij het met name gaat om o.a.:

  • Vernieuwende of innovatieve bedrijfsactiviteiten;
  • Start van nieuwe bedrijfsactiviteiten;
  • Vestiging van buiten de regio naar Oost-Groningen;
  • Herbestemming cultureel erfgoed;
  • Investeringsprojecten in nieuwe activiteiten;
  • Onderzoek naar haalbaarheid.

Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor investeringskosten, saneringskosten, verbouwingskosten en advieskosten. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Er zijn twee varianten; de nationale variant kent een maximale subsidie van € 25.000,- subsidie, de Europese variant een maximum van € 100.000,-.

LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, voormalig gemeente Menterwolde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde (voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde).

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?

Het LEADER programma is een goede kans voor bedrijven en instellingen in Oost-Groningen om subsidie te krijgen bij vernieuwing en investeringen in de meest brede zin van het woord. Indien u ideeën heeft, laat ze ons, vanwege de beperkte budgetruimte zo snel mogelijk weten. ASBR Subsidium heeft met zowel de nationale als de Europese variant een ruime ervaring (en een hoog succesratio). Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.