LEADER Oost-Groningen geopend: interesssante subsidiemogelijkheden voor MKB

Wat doet LEADER?
LEADER is een Europees subsidieprogramma gericht op samenwerking in de regio. Het programma richt zich met name op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is gekozen om LEADER in te zetten op de domeinen economie, leefbaarheid en toerisme. Samen met de bewoners en bedrijven uit de gebieden, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Oost-Groningen zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Kansen benutten
LEADER Oost-Groningen wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven (MKB en agrarische sector) en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft. Economische initiatieven en projecten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid kunnen vanuit het programma worden ondersteund. Aanvragen kunnen worden ingediend voor zowel individuele projecten als samenwerkingsprojecten.

Het gebied
LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde.

LEADER stimuleert projecten waarbij het met name gaat om o.a.:

  • Vernieuwende of innovatieve bedrijfsactiviteiten
  • Start van nieuwe bedrijfsactiviteiten
  • Vestiging van buiten de regio naar Oost-Groningen
  • Herbestemming cultureel erfgoed
  • Investeringsprojecten in nieuwe activiteiten
  • Onderzoek naar haalbaarheid

Subsidiabele kosten
Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor:

  • Investeringskosten
  • Saneringskosten en verbouwingskosten
  • Advieskosten

Het subsidiepercentage is maximaal 40%. De subsidie bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 250.000,-.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Het LEADER programma is een goede kans voor bedrijven en instellingen in Oost-Groningen om subsidie te krijgen bij vernieuwing en investeringen in de brede zin. Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.