LEADER Oost-Groningen: extra aanvraagmogelijkheid subsidie in Europese ronde

Samenwerking binnen de regio op het gebied van economie, leefbaarheid en toerisme wordt al jaren door LEADER subsidie ondersteund. De mogelijkheden zijn opgedeeld in nationale rondes en Europese rondes. Zoals het nu lijkt komt er eind augustus naast een nationale ronde (max € 25.000,- subsidie) ook nog een extra Europese ronde (max € 100.000 subsidie). De uiterste indieningsdatum voor deze eerstvolgende ronde is 31 augustus 2020. Voor de laatste ronde in 2020 kunnen tot en met 3 november 2020 aanvragen worden ingediend.

Wat doet LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma gericht op samenwerking in de regio. Het programma richt zich met name op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is gekozen om LEADER in te zetten op de domeinen economie, leefbaarheid en toerisme. Samen met de bewoners en bedrijven uit de gebieden, de gemeenten, de provincie en Europa zet LEADER Oost-Groningen zich in om de kansen van het gebied te benutten en de regio te versterken.

Kansen benutten

LEADER Oost-Groningen wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven (MKB en agrarische sector) en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft. Economische initiatieven en projecten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid kunnen vanuit het programma worden ondersteund. Aanvragen kunnen worden ingediend voor zowel individuele projecten als samenwerkingsprojecten.

Het gebied

LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, voormalig gemeente Menterwolde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde (voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde).

LEADER stimuleert projecten waarbij het met name gaat om o.a.:

  • Vernieuwende of innovatieve bedrijfsactiviteiten
  • Start van nieuwe bedrijfsactiviteiten
  • Vestiging van buiten de regio naar Oost-Groningen
  • Herbestemming cultureel erfgoed
  • Investeringsprojecten in nieuwe activiteiten
  • Onderzoek naar haalbaarheid

Subsidiabele kosten

Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor:

  • Investeringskosten
  • Saneringskosten en verbouwingskosten
  • Advieskosten

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van, afhankelijk van het soort project, € 25.000,- of € 100.000,-. Het huidige programma loopt t/m 2020.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?

Het LEADER programma is een goede kans voor bedrijven en instellingen in Oost-Groningen om subsidie te krijgen bij vernieuwing en investeringen in de brede zin. Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden bij uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.