LEADER Kop van Noord-Holland, mogelijk nieuw budget!

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Voor de Kop van Noord-Holland en Texel zal de LEADER waarschijnlijk in het huidige kwartaal van 2022 worden opengesteld. Officieel is dit nog niet bevestigd.

Wel is het mogelijk om, uiterlijk 1 november 2022 een projectidee in te dienen om te kijken of uw project mogelijk in aanmerking komt voor Leader subsidie. Als uw project haalbaar lijkt, zult u een uitnodiging krijgen om het project toe te lichten waarna u een eventuele aanvraag mag indienen.

Het moet gaan om een idee voor de ontwikkeling van het platteland van de Kop van Noord-Holland (Hollands Kroon, Schagen en het plattelandsgebied van Den Helder) of Texel.

Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en in het bijzonder aan thema II: het stimuleren van circulaire economie, kringlooplandbouw, korte ketens en duurzame energie

Overige voorwaarden:

  • Projecten dienen in een stadium van voorbereiding te zijn;
  • Projecten dienen uiterlijk 31 december 2024 afgerond te zijn;
  • Het bedrag per project zal naar verwachting minimaal € 50.000 en maximaal € 300.000 zijn.

Een bijdrage leveren aan het tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen of het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur mag onderdeel zijn van uw project, maar is niet perse noodzakelijk.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie of heeft u andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.

Bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie en openstelling van de regeling. Zodra dit officieel is, zullen wij die melden bij dit bericht.