Laatste ronde WBSO (Speur- en Ontwikkelingswerk) van dit jaar!

Zoals eerder bekend gemaakt zit er bij de WBSO dit jaar meer flexibiliteit in de tijdstippen van aanvragen. Hier is voor kalenderjaar 2022 echter wel een uiterste datum van indienen aan verbonden, die ondertussen aanstaande is. U kunt dit jaar nog slechts tot en met eind september een aanvraag indienen!

De fiscale maatregel heeft tot doel het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven te stimuleren en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemingen te verbeteren. Zowel inhoudingsplichtige (vennootschapsbelasting) als belastingplichtige (inkomstenbelasting) bedrijven komen in aanmerking voor aftrek S&O.

Er blijkt vaak meer mogelijk dan veel ondernemers denken, er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Ontwikkelingsprojecten gericht op technisch nieuwe producten, processen en/of programmatuur.
  2. Technisch wetenschappelijk onderzoek;

Ontwikkelingsprojecten draaien om “zoeken en bewijzen”. U loopt tegen een technisch probleem aan waarvoor u een technisch nieuwe oplossing zoekt waarvan u het werkingsprincipe wilt aantonen door bijvoorbeeld een prototype. Bij een ontwikkelingstraject moet er sprake zijn van technische risico’s of onzekerheden. U moet zelf werken aan het oplossen van technische knelpunten en zelf door middel van zoeken en bewijzen aantonen in hoeverre het werkingsprincipe van de gekozen oplossing in technische zin voldoet.

Technisch wetenschappelijk onderzoek bevat twee elementen: technisch en wetenschappelijk. Technisch verwijst naar gebieden als: fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie, informatie- of communicatietechnologie. Wetenschappelijk heeft betrekking op: het zoeken van een verklaring voor een verschijnsel (het doel van het onderzoek) en op de manier waarop het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd.

De WBSO-bedragen en -percentages voor 2022 zijn:

  • Inhoudingsplichtigen eerste schijf 32%;
  • Inhoudingsplichtige techno starters eerste schijf 40%;
  • Inhoudingsplichtigen tweede schijf 16%;
  • Aftrek voor S&O-zelfstandigen € 13.360,-;
  • Extra aftrek voor S&O-zelfstandige techno starters € 6.684,-.

De grenswaarde van de eerste schijf is € 350.000,-;

Wilt u dit jaar nog een R&D project starten? Neem dan spoedig contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Volgende maand moet uw aanvraag namelijk al de deur uit om nog in 2022 gebruik te maken van de faciliteit! Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.