Komende periode veel subsidie voor innovatief HR beleid en leren & ontwikkelen medewerkers

De Nederlandse overheid heeft het door corona maar druk met het ontwikkelen en introduceren van verschillende soorten steunfondsen, stimuleringsmaatregelen en subsidies. Innovatie, samenwerking, scholing, technologie, milieu en export zijn van oorsprong enkele zeer subsidiegevoelige onderwerpen. In deze nieuwsflits zetten we voor u graag een aantal HR gerelateerde subsidiemogelijkheden op een rij. Want dat er op het terrein van de arbeidsmarkt en leren & ontwikkelen van personeel door Covid-19 een extra uitdaging ligt behoeft ook geen toelichting.

SLIM leren & ontwikkelen en loopbaanadvies maart, juni en september 2021
In het kader van een leven lang leren en ontwikkelen, heeft de overheid begin dit jaar een nieuw – zeer interessant – initiatief gelanceerd! Zowel individuele MKB bedrijven, grootbedrijven in bepaalde sectoren, als samenwerkingsverbanden kunnen de komende jaren tot 80% subsidie krijgen. Ondertussen hebben we de eerste positieve beschikkingen binnen over de eerste aanvraagrondes. Ook in 2021 zal deze regeling van kracht zijn, in maart en september zijn er nieuwe aanvraagrondes. Lees meer

MKB Idee
Ondernemers of samenwerkingsverbanden die een innovatieve oplossing bedenken om vaardigheden van personeel te ontwikkelen of te verbeteren, kunnen vanaf 20 oktober 2020 t/m 19 januari 2021 subsidie aanvragen. Interventies om gedrag binnen de onderneming te veranderen met positieve effecten op de leercultuur vallen hier bijvoorbeeld onder. Het kan gaan om eigen loonkosten of kosten van deskundige derden voor maximaal Euro 125.000,- aan kosten.

Gratis ontwikkeladviestrajecten via ASBR Compaz
Er zijn vele regelingen die voorzien in een tegemoetkoming in de kosten. Minister Koolmees heeft onlangs weer budget in het vooruitzicht gesteld om 50.000 mensen geheel gratis een ontwikkeltraject aan te bieden. Het traject bestaat uit een arbeidsmarktscan en vier verdiepingssessies. De loopbaanpsychologen van ASBR Compaz zijn gecertificeerd om deze trajecten geheel kosteloos uit te mogen voeren. Geef hier uw personeelsleden op.

Praktijkleren 2021
Net als de voorgaande jaren zal ook in 2021 de subsidieregeling Praktijkleren open gaan. De regeling is bedoeld om werkgevers extra te motiveren en stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hiervoor biedt de regeling een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De regeling is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). Naar verwachting zal de regeling begin juli 2021 open gaan.  Lees meer

Maak stapjes met STAP
Het STAP budget – waarvan de uitgewerkte regeling in 2021 bekend wordt – biedt interessante mogelijkheden. Het geeft individuen de mogelijkheid van een opleidingsbudget van Euro 1.000 per scholingsjaar, bijvoorbeeld voor:

  • het behalen van een MBO-diploma;
  • het doen van een beroepsopleiding;
  • cursussen ook op het gebied van professionele ontwikkeling;
  • omscholingstrajecten voor mensen die in een krimpsector werken of die een zwaar beroep hebben;
  • een EVC-traject.

Voucherregeling MKB Fryslân 2020
Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de strategische HR stimuleren zijn bij de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020.

De subsidiabele kosten betreffen activiteiten gericht op het opdoen van kennis of verbeteren van vaardigheden, zoals het opstellen van een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies, strategisch HR beleidsplan of deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een subsidiebedrag per aangevraagde activiteit van minimaal € 500,- en maximaal € 2500,-. Lees meer

Human Resource MKB-regeling Drenthe
De provincie Drenthe wil met deze subsidieregeling MKB-bedrijven helpen een modern HR-beleid te voeren en vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt meer op elkaar af te stemmen. Door ontwikkelingen als digitalisering en robotisering is het, met oog op de toekomst, belangrijk dat Drentse werkgevers investeren in goed opgeleide vakmensen. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft een positief effect op het vestigingsklimaat en de regionale economie.

De subsidie kan worden gebruikt voor externe (advies)kosten ten behoeve van:

  • Het opstellen en/of implementatie van een strategisch HR-beleidsplan
  • Het deelnemen aan opleiding, training of cursus voor medewerkers met HR taken
  • Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten
  • Het in kaart laten brengen van inzetbaarheid medewerker
  • Opstellen en/of uitvoering plan om inzetbaarheid medewerker te verhogen door bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een employabilityscan of het opstellen van een ontwikkelingsplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De kosten van het project moeten minimaal Euro 1.000,- zijn. De maximale subsidie bedraagt Euro 10.000,-. Lees meer

Ook nu nog maximaal Euro 5.000,00 subsidie voor individueel ontwikkeladvies en uitvoering bedrijf scholingscan bij HORIZON in Flevoland.
Wil je jezelf als ondernemer persoonlijk ontwikkelen, door middel van coaching, trainingen en cursussen, zodat je de juiste vaardigheden voor de volgende fase hebt of wil je inzicht in de loopbaanmogelijkheden van je personeel, dan is de HORIZON voucher wellicht iets voor u.

Voor het uitvoeren van een bedrijfsscholingsscan om erachter te komen of de ambities van jouw medewerkers passen bij jouw bedrijfsambities of een scan van de arbeidsvitaliteit van jouw medewerkers, kun je de voucher Bedrijfsscholingsscan aanvragen.

Interesse en/of deskundig advies?
Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor een of meerdere van bovenstaande subsidies? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.

Zoekt u een sparringpartner of extern adviseur die de inhoud qua leren, ontwikkelen en HR voor zijn rekening kan nemen? Neem dan contact op met ASBR Compaz (www.asbr.nl of 088-1260420)