Kennissessies duurzame inzetbaarheid voor klanten ASBR

Het duurzaam inzetbaar houden van werknemers is een actueel thema. De Nederlandse overheid heeft dit sinds enige tijd als één van de speerpunten in haar beleid. Maatregelen om werknemers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden worden vanaf 19 oktober 2015 zelfs weer voor 50% gesubsidieerd. De eerste subsidieaanvragen voor onze klanten liggen zelfs alweer klaar.

De interesse in het thema en de behoefte om kennis en ervaring uit te wisselen blijkt groot. Een tweetal bijeenkomsten, georganiseerd door ASBR Subsidium, staan in dusdanig grote belangstelling, dat we alleen nog vaste relaties van ASBR kunnen toelaten. De eerste themabijeenkomst, dinsdag 29 september (15:30 – 17:30 te Hoogezand), staat in het teken van procesverbetering en lean om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. In de tweede themabijeenkomst, donderdag 1 oktober (15:30 – 17:30 te Hoogezand) krijgt u informatie hoe u veilig en verantwoord werken ècht duurzaam implementeert. Het programma treft u onderstaand aan.

Datum: 29 september 2015 – “Duurzaam door lean en borging gedragsverandering”
– “Werkplek make-over / 5S in 1 dag; praktisch en zichtbaar resultaat” – Michiel Smit (Flow in Motion)
– “Gedragsverandering borgen in uw organisatie” – Johan Sinnema (ASBR Compaz)
– “Gesubsidieerd aan de slag met duurzaamheid” – Emille Schoonbeek (ASBR Subsidium)

Datum: 1 oktober – “Step” duurzaam in veilig en verantwoord werken”
– “Door zelfredzaamheid veilig en duurzaam aan de slag” – Henk Jan Kooke (STEP Nederland)
– “Effectief management brengt duurzaamheid in uw organisatie” – Johan Sinnema (ASBR Compaz)
– “Gesubsidieerd aan de slag met duurzaamheid” – Monique Alberts (ASBR Subsidium)

Belangstelling als klant van ASBR?
Heeft u als klant alsnog belangstelling om een van de bijeenkomsten kosteloos bij te wonen? Klik dan hier en stuur ons een bericht onder vermelding van ‘belangstelling themabijeenkomst 1’ of ‘belangstelling themabijeenkomst 2’. Wij geven u vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie of er nog ruimte is binnen de bijeenkomst van uw voorkeur.