Nieuwe JTF subsidieregeling gericht op HR advies en beleid

Gepubliceerd op 12 maart 2024

Nieuwe JTF subsidieregeling gericht op HR advies en beleid

Tot en met 2027 is er voor de provincie Groningen en de gemeente Emmen maar liefst 330 miljoen euro beschikbaar in het kader van het Just Transition Fund (JTF). Op 20 maart 2024 wordt er nieuw onderdeel geopend dat zich richt op het bevorderen van strategisch personeelsbeleid (subsidie voor extern advies of het in dienst nemen van een eigen HR adviseur) en directe bijscholing in de technische sectoren. Dit om ook op kortere termijn de huidige werknemers van de juiste vaardigheden te voorzien.

Veel mkb-bedrijven worstelen met het HR-beleid en weten niet goed hoe in de komende tijd voldoende en/of goed opgeleid personeel te krijgen en te behouden. Strategisch HR beleid is daarom een noodzakelijke voorwaarde om de transformatie van de economie en de klimaattransitie mogelijk te maken. Naast het strategisch beleid is directe bijscholing, met name in de technische sectoren, noodzakelijk om ook op kortere termijn werknemers de juiste vaardigheden te geven.

Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor:
1. een door een extern deskundige op te stellen strategisch HRM-advies, of;
2. de uitvoering van (onderdelen van) het strategisch HRM-advies, of;
3. alleen voor ondernemingen die nog geen HR-adviseur in dienst hebben (of het afgelopen jaar in dienst hebben gehad): het in dienst nemen van een HR-adviseur voor minimaal 1 jaar en 24 uur per week;
4. bedrijfsspecifieke training of vakinhoudelijk scholing (hieraan zijn specifieke eisen gesteld).

Een aanvraag kan worden ingediend in de periode vanaf 20 maart 2024 9.00 uur tot en met 31 december 2024 17.00 uur.

De subsidiabele kosten bestaan uit de externe advieskosten, de loonkosten van een in dienst te nemen HR-adviseur en de kosten van een bedrijfsspecifieke training of vakinhoudelijke scholing.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
• De subsidie voor een door een onafhankelijke deskundige opgesteld strategisch HRM-advies bedraagt maximaal € 20.000.
• De subsidie voor de uitvoering van (onderdelen van) het strategisch HRM-advies bedraagt maximaal € 40.000.
• De subsidie voor het in dienst nemen van een HR-adviseur bedraagt maximaal € 40.000.
• De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per project.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.