JOLA: ook dit jaar weer subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers!

Begin december gaat de subsidieregeling JoLA weer open waarin jonge landbouwers, met een leeftijd tot en met 40 jaar, subsidie kunnen krijgen. Met de regeling worden jonge landbouwers gestimuleerd te investeren in de verduurzaming hun bedrijf middels nieuwe installaties. Van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 kunnen er aanvragen worden ingediend.

Duurzame impuls door investeringen

De regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe installaties waarmee jonge landbouwers een duurzame impuls geven aan de bedrijfsvoering. Investeringen die in aanmerking komen voor subsidie staan op een zogenaamde lijst van investeringscategorieën. Per categorie zijn punten toegewezen die het uitgangspunt zullen zijn voor rangschikking van alle aanvragen. Dit kan nodig zijn als het budget niet toereikend is voor alle aanvragen.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De jonge landbouwer is bij het indienen van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar;
  • Hij of zij is bedrijfshoofd van het landbouwbedrijf;
  • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd;
  • De aanvrager moet minimaal aantoonbaar 3 jaar werkervaring op een landbouwbedrijf hebben, of een erkende landbouwkundige opleiding hebben doorlopen;
  • U mag niet eerder subsidie in het kader van deze regeling hebben aangevraagd.

Het subsidiepercentage bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 10.000. Er kan voor maximaal 3 investeringen subsidie aangevraagd worden, waarbij er bij meer dan 1 investering geen minimum is aan de subsidiabele kosten per investering. Per provincie is het subsidieplafond verschillend.

Voor de Provincie Groningen is dit € 410.000. Voor de Provincies Friesland, Drenthe en Flevoland zijn de budgetten nog niet bekend. Zodra de budgetten bekend zijn, zal dit in dit nieuwsbericht worden aangepast.

Interesse en/of deskundig advies over details?

Wil u meer informatie en/of wilt u weten welke investeringen allemaal in aanmerking komen voor deze subsidie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl. ASBR Subsidium is de afgelopen jaren vele landbouwers van dienst geweest met subsidieadvies. Grote kans dat ook uw project in aanmerking komt voor deze of andere regelingen.