ISDE 2024 flink gewijzigd

Gepubliceerd op 16 januari 2024

ISDE 2024 flink gewijzigd

Ook in 2024 is het mogelijk voor zakelijke gebruikers om een aanvraag in te dienen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing, de ISDE. Echter is er wel flink wat veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om subsidie te krijgen op zonnepanelen en een warmtepomp moet minimaal energielabel A++ hebben. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Het subsidiebedrag per warmtepomp is met € 450,- verhoogd en voor A+++ geldt een aanvullende bonus van € 250,-. Voor kleinschalige windturbines is nieuw budget beschikbaar gekomen: € 20 miljoen t/m 2027.

Met de ISDE wil de rijksoverheid particulieren en bedrijven stimuleren te investeren in energiebesparende en duurzame maatregelen. De regeling loopt tot 2030.

Investeringscategorieën
Zakelijke gebruikers kunnen een aanvraag indienen als zij investeren in warmtepomp(en), zonneboiler(s) of kleinschalige windturbine(s).

Voor elke categorie gelden specifieke voorwaarden waaraan de investering apparatuur moet voldoen. Voor zonneboilers en warmtepompen zijn lijsten gepubliceerd welke merken en types in aanmerking komen met daarbij vermeldt het indicatieve subsidiebedrag. Dit varieert respectievelijk van € 591,- tot € 2.151 en van € 500,- tot € 12.675,-. Voor de windturbine geldt dat het rotoroppervlak per turbine minimaal 50 m2 moet zijn. Meerdere windturbines mogen geplaatst worden. De subsidie betreft € 66,- per m2 rotoroppervlakte.

Voor iedere investering geldt in ieder geval dat u eerst een aanvraag moet doen vóórdat u een koopovereenkomst tekent. Vervolgens moet het project binnen twee jaar na subsidieverlening zijn gerealiseerd.

Combinatie met fiscale maatregel EIA
Helaas is het niet mogelijk om uw investering zowel aan te vragen bij de ISDE als de EIA (Energie InvesteringsAftrek). Binnen de EIA gelden andere voorwaarden én meer investeringen komen daarvoor in aanmerking. Met de EIA is het mogelijk om 40% van de investeringskosten af te trekken van de winst. Dit verlaagt de te betalen winstbelasting.

Benieuwd de mogelijkheden voor u?
Wilt u investeren passend bij de bovenstaande categorieën? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.