Ook in 2022 weer ruim budget voor de ISDE!

In dit nieuwe jaar kunnen particulieren en ondernemers wederom een aanvraag indienen in het kader van Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Er is wederom een flink budget beschikbaar en daarnaast ruimere voorwaarden voor zonnepanelen en kleine windturbines.

Investeringscategorieën
Zakelijke gebruikers kunnen een aanvraag indienen als zij investeren in:

  • Een zonneboiler;
  • Zonnepanelen;
  • Een warmtepomp;
  • Een kleinschalige windturbine;
  • Aansluiting op het warmtenet.

Voor elke categorie gelden specifieke voorwaarden waaraan de investering apparatuur moet voldoen. Voor zonneboilers en warmtepompen zijn lijsten gepubliceerd welke merken en types in aanmerkingen komen.

Voor iedere investering geldt in ieder geval dat u eerst een aanvraag moet doen vóórdat u een koopovereenkomst tekent. Vervolgens moet het project binnen één jaar na subsidieverlening zijn gerealiseerd met uitzondering van het aansluiten op een warmtenet: Daarvoor krijgt u 2 jaar de tijd.

Hoogte subsidie
– Een zonneboiler is een zonne-energie-installatie dat bedoeld is voor warm tapwater en/of leveren van ruimteverwarming in combinatie met warm tapwater. Vanaf 1 januari 2022 is de subsidie op zonneboilers verhoogd naar € 1,02 (was € 0,68) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

– Voor wat betreft zonnepanelen geldt dat in het jaar voorafgaand in de aanvraag het netto eigen verbruik minimaal 50.000 kWh is geweest en het vermogen van de installatie minimaal 15 Kwp is. De subsidie betreft € 125,- per kWp gezamenlijk vermogen.

– Een warmtepomp maakt gebruik van de technieken lucht-water, grond-water of een water-water; de subsidie verschilt van € 500 tot € 13.050,-, afhankelijk van het merk en type.

– Voor de windturbine geldt dat het rotoroppervlak per turbine minimaal 50 m2 moet zijn en maximaal 500 m2. Meerdere windturbines mogen geplaatst worden. De subsidie betreft € 66,- per m2 rotoroppervlakte.

– Voor VvE’s is het mogelijk om een appartementencomplex aan te sluiten op het warmtenet; afhankelijk van het vermogen verschilt de subsidie van € 2.925,- tot € 21.906,-

Combinatie met fiscale maatregel EIA
Helaas is het niet mogelijk om uw investering zowel aan te vragen bij de ISDE als de EIA (Energie InvesteringsAftrek). Binnen de EIA gelden andere voorwaarden én meer investeringen komen daarvoor in aanmerking. Met de EIA is het mogelijk om 45,5% van de investeringskosten af te trekken van de winst. Dit verlaagt de te betalen winstbelasting.

Benieuwd de mogelijkheden voor u?
Wilt u investeren passend bij de bovenstaande categorieën? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.