Investeringssteun Eemsdelta-regio en Zernike Campus!

Op woensdag 15 oktober is de eerste tranche van een nieuwe Groningse regeling, Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014), van start gegaan voor ondernemers die willen investeren of zich willen vestigen binnen de Eemsdelta-regio of op de Zernike Campus. De regeling is tot stand gekomen op basis van de adviezen van de commissie Willems en moet een impuls geven aan de bedrijvigheid in de genoemde gebieden, waardoor de economische structuur wordt versterkt en banen worden gecreëerd.

De regeling biedt investeringssteun aan zowel het MKB als het grootbedrijf. De regeling heeft een looptijd van vier jaar en kent een budget van in totaal 40 miljoen euro. Voor de eerste tranche is 10 miljoen euro beschikbaar.
Onder het gebied Eemsdelta vallen de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. De Zernike Campus omvat het gehele gebied met postcode 9747.

Voor het MKB komen de volgende projecten in aanmerking:

 • vestigingsprojecten;
 • fundamentele wijzigingsprojecten;
 • uitbreidingsprojecten;
 • diversificatieprojecten.

Voor grote ondernemingen komen de volgende projecten in aanmerking:

 • vestigingsprojecten;
 • diversificatieprojecten.

De maximale subsidie voor een project bedraagt 7,5 miljoen euro. Een project moet minimaal 1 miljoen euro aan subsidiabele kosten bedragen om in aanmerking te komen. Verder dient minimaal 25% van de subsidiabele kosten met eigen middelen van de aanvrager te worden gefinancierd.

Geen subsidie wordt verstrekt aan activiteiten in de:

 • IJzer- en staalindustrie;
 • Kolenindustrie;
 • Scheepsbouw;
 • Synthetische vezelindustrie;
 • Vervoerssector;
 • Energieproductie, -distributie en -infrastructuur.

Kortom: heeft u plannen om te investeren in een van de aangewezen gebieden, dan biedt de RIG 2014 wellicht zeer interessante mogelijkheden. Wilt u een deskundige inventarisatie van de mogelijkheden en begeleiding van het subsidietraject, neemt u dan contact met ons op. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.