Maar liefst 465 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Duits-Nederlandse MKB-samenwerkingen met de Interreg VI – A

Nederlands-Duitse MKB-samenwerking loont de komende jaren extra! Voorbeeldprojecten laten zich lastig definiëren, maar bij iedere grensoverschrijdende samenwerking NL-DUI loont het de moeite om contact met ons op te nemen. Met het nieuwe Interreg programma kun je in drie categorieën maximaal Euro 750,-, maximaal Euro 25.000,- of maar liefst maximaal Euro 5.000.000,- subsidie ontvangen voor een project waarbij Nederlandse en Duitse MKB-partners met elkaar samenwerken.

Interreg A en subsidiabele projecten
Ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerkingen heeft de Europese Unie het subsidieprogramma Interreg in het leven geroepen; één van de oudste en grootste subsidiefondsen om samenwerkingen tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Voor de periode van 2021-2027 zijn de meerdere samenwerkingsprogramma’s ingedeeld op basis van geografische ligging, gezamenlijke uitdagingen en doelen. Interreg A is een ‘grensoverschrijdend’ programma omdat deze programma’s langs de landgrenzen liggen. Eén van deze grensregio’s is Nederland-Duitsland, waarvoor een subsidiebedrag van maar liefst 465 miljoen euro beschikbaar is gesteld.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor (door)ontwikkeling van innovatie(processen) die nieuw zijn voor het programmagebied dan wel activiteiten die bestaande innovaties en ondernemingen die de markt of maatschappelijke ontwikkelingen duurzaam vooruit helpen te ondersteunen. Het project dient bij te dragen aan één van de volgende vier prioriteiten van het programma:

 1. Een innovatiever programmagebied: een competitiever en slimmer Europa door bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit;
 2. Een groener programmagebied: een groenere, koolstofarme transitie naar een koolstof neutrale economie en een veerkrachtig Europa door de bevordering van een schone en rechtvaardige energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie, risicopreventie en risicobeheersing, en duurzame stedelijke mobiliteit;
 3. Samenwerken aan een verbonden grensgebied: een socialer en inclusiever Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten;
 4. Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied: Een beter op samenwerking gebaseerd bestuur.

Programmagebied en doelgroep
Het betreft een groot programmagebied in Nederland en Duitsland (zie het gele gedeelte afgebeeld op de kaart onderaan dit nieuwsbericht). De resultaten van de samenwerking moeten ten goede komen aan dit programmagebied, waarbij geldt dat het samenwerkingsverband over minimaal één Nederlandse en één Duitse MKB-partner beschikt. Het samenwerkingsverband mag maximaal 10 partners tellen. De projectaanvraag moet door de samenwerkingspartners gezamenlijk worden voorbereid, gefinancierd en gerealiseerd.

Subsidie
De verschillende projecttypen zijn:

 1. Een klein project: de subsidie bedraagt een vast bedrag van € 750,- (alleen voor schooluitwisselingen);
 2. Een middelgroot project: de subsidie bedraagt maximaal € 25.000,- met een subsidiepercentage van 50%;
 3. Een groot project: de subsidie bedraagt maximaal 5 miljoen euro met een subsidiepercentage van maximaal 70%.

Voor de middelgrote projecten bedraagt de maximale projectperiode 2 jaar, waar de maximale projectperiode voor grote projecten 4 jaar is. Middelgrote en grote projecten zijn voornamelijk samenwerkingen en innovatieprojecten. Enkele van de specifieke doelstellingen per prioriteit zijn:

 1. Het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën (prioriteit 1);
 2. het bevorderen van de overgang naar een circulaire economie met efficiënt gebruik van hulpbronnen (prioriteit 2)
 3. Het verbeteren van de effectiviteit en de inclusiviteit van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door het ontwikkelen van sociale infrastructuur en het bevorderen van de sociale economie (prioriteit 3);
 4. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, met name door het aanmoedigen van people-to-people-acties (prioriteit 4).

Voorbeelden van eerdere projecten zijn:

 • Het ontwikkelen van rotormeettechnieken van een intelligente motor die problemen vooraf kunnen herkennen en melden;
 • Het ontwikkelen van een prototype (voor geautomatiseerde urine-analyse);
 • Het ontwikkelen van trolleybussen met accu’s met een geoptimaliseerde energieprestatie;
 • Het ontwikkelen van een universeel sensorsysteem voor de opsporing van allergenen en bio-markers.

Er kan op elk moment een projectaanvraag worden ingediend.

Interesse?
Bent u benieuwd of de kosten van uw project in aanmerking kunnen komen voor subsidie? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Andere plannen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.

Hieronder een overzicht van het Interreg gebied

interreg