Internationaal ondernemen opnieuw gestimuleerd door Provincie Drenthe

Gepubliceerd op 24 januari 2023

Internationaal ondernemen opnieuw gestimuleerd door Provincie Drenthe

Ook in 2023 ondersteunt de Provincie Drenthe ondernemers weer op het gebied van het stimuleren van internationale handel. Dit doen zij met de regeling “Internationaal Ondernemen Drenthe 2.0” waarvoor maar liefst (maximaal) Euro 5.000,- per aanvraag beschikbaar is. De regeling is bedoeld voor Drentse ondernemers die deel willen nemen aan een handelsmissies of internationale marktverkennings- en ontwikkelingsactiviteiten ondernemen. Er wordt subsidie verstrekt voor de volgende activiteiten.


Internationale marktverkenningsactiviteiten

Haalbaarheidsonderzoek:

  • Om na te gaan of de onderneming in staat is de producten of diensten te exporteren;
  • Marktonderzoek naar landen of buitenlandse markten;
  • Het laten ontwikkelen en opstellen van een exportplan.

Internationale marktontwikkelingsactiviteiten

  • Kennisvergroting export d.m.v. deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus op het gebied van export;
  • Het laten vertalen van bedrijfs-, marketing-, of productinformatie naar een buitenlandse taal;
  • Ontwikkelingsprogramma gericht op de aanpassing of ontwikkeling van bestaande producten of diensten tot exporteerbare producten, dan wel het geschikt maken van het eigen distributieproces voor de export;
  • Zakenpartnerscan, zijnde een afgerond onderzoek naar mogelijke zakenpartners in de beoogde buitenlandse markt.

Handelsmissies

  • Deelname aan uitgaande handelsmissies waarin onderneming beperkt handel verricht;
  • Deelname aan een internationale beurs met een eigen stand.

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van het inhuren van een externe deskundige en/of voor deelname aan een handelsmissie of beurs.

De bijdrage voor internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000 per activiteit. De bijdrage voor een handelsmissie activiteit is maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 3.000. De regeling is geopend vanaf 1 februari 2023.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw kosten voor internationaal zakendoen in aanmerking komen voor subsidie? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.